«Τα σαράντα είναι τα γερατειά της νεότητας. Τα πενήντα είναι η νεότητα των γερατειών»

«Τα σαράντα είναι τα γερατειά της νεότητας. Τα πενήντα είναι η νεότητα των γερατειών»

Βίκτωρ Ουγκώ (1802 – 1885, Γάλλος συγγραφέας)