Τζάνε – Καλαμάκι: Η Περιφέρεια αδυνατεί να καλύψει το κόστος της πρότασης του ΚΑΣ

Τζάνε – Καλαμάκι: Η Περιφέρεια αδυνατεί να καλύψει το κόστος της πρότασης του ΚΑΣ

«Καθώς οι πιστώσεις που διαθέτει η Περιφέρεια Πελοποννήσου στο ΕΣΠΑ δεν επαρκούν, θα αγωνιστώ σε κάθε περίπτωση για την ολοκλήρωση του έργου με πόρους προφανώς εθνικούς, χωρίς δυστυχώς να είναι βέβαιο ότι θα εξευρεθούν τόσα χρήματα».

Την πιο πάνω δήλωση έκανε ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας αναφορικά με το θέμα του δρόμου Τζάνε – Καλαμάκι, όσον αφορά στην παράκαμψη του Πεταλιδίου, μετά την πρόσφατη απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ), το οποίο ενέκρινε την πλέον δαπανηρή από τις εναλλακτικές λύσεις που εξέτασε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το τμήμα μέχρι το Πεταλίδι και αυτό από το Πεταλίδι μέχρι το Καλαμάκι ολοκληρώνονται μέχρι τις αρχές του φετινού καλοκαιριού, πρόσθεσε όμως ότι μετά την απόφαση του ΚΑΣ εξετάζεται πλέον η απένταξη του επίμαχου τμήματος Τζάνε – Καλαμάκι, η υλοποίηση του οποίου απαιτεί σημαντικά μεγάλη πίστωση η οποία δεν είναι διαθέσιμη μέσω του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας.

“Εκ μέρους της Περιφέρειας Πελοποννήσου προετοιμάζεται, από νομικούς και μηχανικούς, αίτηση θεραπείας προς το ΚΑΣ. Το Συμβούλιο θα πρέπει να γνωρίζει ότι δεν υπάρχουν στη διάθεση της Περιφέρειας οι πόροι για να υλοποιηθεί το εν λόγω έργο σύμφωνα με την απόφασή του” σημείωσε ο περιφερειάρχης, προσθέτοντας παράλληλα:

«Δεν είναι κατανοητό πώς μπορεί το ΚΑΣ να μεταβάλει τις απόψεις του, δεδομένου ότι το οδικό έργο υλοποιούνταν στο πλαίσιο απόφασης που το ίδιο όργανο είχε λάβει το 2015. Πλέον ο αγώνας μου είναι να εξευρεθεί χρηματοδότηση προκειμένου το εν λόγω τμήμα να ολοκληρωθεί ως εθνικό έργο».

Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε ο περιφερειάρχης, ο εν λόγω δρόμος συνιστά “παράδειγμα προς αποφυγήν”, προσθέτοντας ότι αποτελεί “χαρακτηριστικό παράδειγμα έλλειψης συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών σε συνδυασμό με κακή μελέτη, καθώς 9 χιλιόμετρα κοντεύουν να στοιχίσουν περί τα 40 εκατομμύρια ευρώ”.

Να υπενθυμίσουμε ότι σε πρόσφατη απόφασή του ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων για την απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου σημείωνε μεταξύ άλλων: “Η αλλαγή σχεδιασμού ενός τεχνικού έργου προς όφελος ενός αρχαιολογικού χώρου είναι επιταγή του Αρχαιολογικού Νόμου, σε εκτέλεση του άρθρου 24 του Συντάγματος. Είναι ευθύνη της Πολιτείας να βρεθούν οι αναγκαίοι πόροι για να αντιμετωπιστεί το κόστος του έργου.

Στη συγκεκριμένη γνωμοδότηση, τα μέλη του ΚΑΣ ορθώς γνωμοδότησαν με βάση τη βέλτιστη προστασία του αρχαιολογικού χώρου και δεν υπεισήλθαν σε ερωτήματα σχετικά με το κόστος του τεχνικού έργου”.