Διαμαρτυρία για την απόρριψη από το ΕΣΠΑ του Μουσείου της Χώρας

Διαμαρτυρία για την απόρριψη από  το ΕΣΠΑ του Μουσείου της Χώρας

Την έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για την απόρριψη της Πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση Αρχαιολογικού Μουσείου στη Χώρα του Δήμου Πύλου-Νέστορος Μεσσηνίας» με κωδικό ΟΠΣ 5085292 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014 – 2020», θεωρώντας απαράδεκτους τους λόγους απόρριψης της πρότασης χρηματοδότησης, αποφάσισε ομόφωνα το Κοινοτικό Συμβούλιο Χώρας.

Ειδικότερα, σε πρόσφατη συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου εκφράστηκε η λύπη και ο έντονος σκεπτικισμός για την απόρριψη της Πράξης με τίτλο «Αναβάθμιση Αρχαιολογικού Μουσείου στη Χώρα του Δήμου Πύλου-Νέστορος Μεσσηνίας» με κωδικό ΟΠΣ 5085292 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014 – 2020», με την απόφαση να βρίσκει αντίθετους όλους τους κατοίκους της Χώρας, γιατί το θέμα του Μουσείου είναι εξαιρετικά ευαίσθητο.

Μεταξύ άλλων, στο πρακτικό της απόφασης αναφέρεται: “Θεωρούμε απαράδεκτους τους λόγους απόρριψης της πρότασης χρηματοδότησης, είναι η δεύτερη φορά που η πρόταση αξιολογείται αρνητικά και εκφράζουμε φόβους ότι πίσω από την απόρριψη υπάρχει εμπαιγμός και σκοπιμότητα. Ως Κοινότητα απαιτούμε άμεσα την ένταξη του έργου στο ως άνω αναφερόμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή σε όποιο άλλο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα και δηλώνουμε προς κάθε εμπλεκόμενο ότι οι κάτοικοι της Χώρας θα διεκδικήσουν το δικαίωμά τους για το εκσυγχρονισμό του Μουσείου, έργο που θα συμβάλει καθοριστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης μας. Επειδή ο πλούτος πρέπει να μοιράζεται ισόποσα, προτείνω το κάλεσμα των κατοίκων της Χώρας για έκφραση της αγανάκτησης από την απόρριψη της πρότασης με διαμαρτυρίες τόσο στο Μουσείο όσο και στο Ανάκτορο του Νέστορα, δίνοντας ταυτόχρονα δημοσιότητα στο θέμα αυτό.

Επίσης, ως Κοινοτικό Συμβούλιο Χώρας να ξεκινήσουμε έναν κύκλο επαφών με τους αρμοδίους για την επίλυση του ζητήματος. Καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου-Νέστορος να λάβει άμεσα σχετική απόφαση την οποία να αποστείλει στους εμπλεκόμενους Φορείς του Θέματος αυτού».

Στην ίδια απόφαση το συμβούλιο ζητεί την άμεση ένταξη του έργου στο ως άνω αναφερόμενο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή σε όποιο άλλο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα.