Έκλεισαν λόγω κορωνοϊού και νέα Τμήματα σε σχολεία της Καλαμάτας

Έκλεισαν λόγω κορωνοϊού και νέα Τμήματα σε σχολεία της Καλαμάτας

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177/τ. Α΄/15-09-2020) «Αρμοδιότητα οργάνων για προσωρινή αναστολή λειτουργίας τμημάτων και σχολικών μονάδων, δημόσιων και ιδιωτικών», τις έγγραφες ενημερώσεις των Δ/ντων σχολείων και τις γνωμοδοτήσεις της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Μεσσηνίας, αποφάσισαν:

  • Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του Στ2 ́ τμήματος του 11ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμάτας ( ΚΩΔ: 9360006) έως και 14-6-2021, για λόγους πρόληψης, προστασίας και διασφάλισης της υγείας του σχολικού πληθυσμού.
  • Την προσωρινή αναστολή λειτουργίας του τμήματος Α1 της Α τάξης του 2ου Γενικού Λυκείου Καλαμάτας (Κωδικός: 3651020) από σήμερα 07/06/2021 έως και 11/06/2021, λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος COVID-19 σε μαθητή του συγκεκριμένου τμήματος του σχολείου.

Ο Δήμος έχει μεριμνήσει ώστε εξειδικευμένα συνεργεία να προχωρήσουν σε απολυμάνσεις.