Ενίσχυση δικηγόρων για την ψηφιακή αναβάθμιση των γραφείων τους

Ενίσχυση δικηγόρων για την  ψηφιακή αναβάθμιση των γραφείων τους

Πρόγραμμα επιχορήγησης αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων ανακοινώθηκε και μέσα στις επόμενες ημέρες θα μπορούν να καταθέσουν τις προτάσεις τους.

Στόχος του προγράμματος είναι η αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών των γραφείων των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων, προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω τηλεδιάσκεψης, αλλά και να μπορούν να αξιοποιήσουν τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία στη διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης, σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας, περιορίζοντας έτσι την απώλεια εισοδημάτων και υποστηρίζοντας την ικανότητα ανταπόκρισής τους σε απαιτήσεις ψηφιακού εκσυγχρονισμού των γραφείων τους.

Οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από 16 Ιουνίου έως και 30 Ιουλίου, ηλεκτρονικά, στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων.

Προϋποθέσεις 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αυτοαπασχολούμενους δικηγόρους, ως φυσικά πρόσωπα, εγγεγραμμένα στο δικηγορικό σύλλογο, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και την 31η/12/2020.

Από τη διαδικασία αποκλείονται τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα.

Οι υποψήφιοι προς ενίσχυση θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

-Να έχουν ως κύριο Κωδικό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) έναν εκ των επιλέξιμων ΚΑΔ του προγράμματος

-Να έχουν συσταθεί έως και 31/12/2020

-Να διαθέτουν επαγγελματική έδρα και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου, πριν από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης

-Να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014

-Να υποβάλουν μία αίτηση χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.

Οικονομική ενίσχυση

Σε κάθε ωφελούμενο (διακριτό ΑΦΜ) θα αποδίδεται άπαξ μέγιστη συνολική επιχορήγηση για την ψηφιακή αναβάθμιση των γραφείων τους. Η επιχορήγηση θα κυμαίνεται από 500 έως 2.000 ευρώ, ανάλογα με τα έσοδα του 2019. Οι ωφελούμενοι οι οποίοι έκαναν έναρξη εντός του 2020 θα μπορούν να αιτηθούν και να λάβουν ως ανώτερο όριο επιχορήγησης ποσό 1.500 ευρώ.

Θα επιχορηγηθούν δαπάνες προμήθειας εξοπλισμού: Η/Υ, laptops, routers, web κάμερες, μικρόφωνα, ακουστικά, ηχεία, συστήματα τηλεδιάσκεψης, scanners/πολυμηχανήματα, οθόνες τηλεδιάσκεψης/προβολής.

Ενδεικτικά, δεν είναι επιλέξιμες οι προμήθειες για: κινητά τηλέφωνα, tablets, συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας, servers, πάσης φύσεως λογισμικά (πέραν των απαραίτητων λογισμικών για τη βασική λειτουργία των Η/Υ και laptops), συνδρομές σε βάσεις δεδομένων.

Της Βίκυς Βετουλάκη