Επιχορήγηση τεσσάρων Δήμων της Μεσσηνίας για ναυαγοσωστική κάλυψη

Επιχορήγηση τεσσάρων Δήμων της Μεσσηνίας για ναυαγοσωστική κάλυψη

Απόφαση με θέμα «Επιχορήγηση Δήμων της χώρας, συνολικού ποσού ύψους 8.000.000 ευρώ, για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Π.Δ. 71/2020», υπέγραψε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας.

Στην απόφαση, με ΑΔΑ: 6Γ6Η46ΜΤΛ6-5ΝΨ, αναφέρεται: «Κατανέμουμε συνολικό ποσό ύψους 8.000.000 σε Δήμους της χώρας, για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Π.Δ. 71/2020.

Η κατανομή του συνολικού ποσού ανά Δήμο γίνεται σε χρέωση του τηρούμενου στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων λογαριασμού του υπουργείου, με τίτλο: Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ κλπ…».

Σύμφωνα με τον πίνακα της απόφασης, ο Δήμος Δυτικής Μάνης επιχορηγείται με 37.691,40 ευρώ, ο Δήμος Καλαμάτας με 122.497,06 ευρώ, ο Δήμος Μεσσήνης με 28.268,55 ευρώ και ο Δήμος Τριφυλίας με 9.422,86 ευρώ. Από τον πίνακα απουσιάζει ο Δήμος Πύλου – Νέστορος.