Καθαρισμοί εθνικού, επαρχιακού και δασικού οδικού δικτύου από την Π.Ε. Μεσσηνίας

Καθαρισμοί εθνικού,  επαρχιακού και δασικού οδικού δικτύου από την Π.Ε. Μεσσηνίας

Συνεχίζονται από τα μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας οι εργασίες συντήρησης δασικών οδών, στο πλαίσιο της πρόληψης και της μείωσης του κινδύνου των πυρκαγιών, σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία, την Πυροσβεστική και τα αρμόδια Δασαρχεία.

Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις στο δασικό οδικό δίκτυο του δημόσιου δάσους Ταϋγέτου και Βασιλικής, στο δασικό δρόμο από Κέντρο προς Ρίντομο και στο δασικό δρόμο προς Άγιο Νίκωνα.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι εργασίες καθαρισμού τάφρων και πρανών στο εθνικό δίκτυο με παρεμβάσεις στα τμήματα Καλαμάτα – Τσακώνα και Τσακώνα – Καλό Νερό.

Όσον αφορά στον καθαρισμό διωρύγων και αποστραγγιστικών τάφρων, αυτές συνεχίζονται στην κάτω ζώνη του ΓΟΕΒ.