Στις “πρωταθλήτριες” σε οικοδομικές άδειες η Πελοπόννησος

Στις “πρωταθλήτριες” σε οικοδομικές άδειες η Πελοπόννησος

Σημαντική άνοδο σημείωσε η οικοδομική δραστηριότητα εφέτος τον Μάρτιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Ο μηδενισμός του ΦΠΑ στον κλάδο της οικοδομής και οι ανακαινίσεις ενεργειακού χαρακτήρα εκτόξευσαν το μέγεθος της συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής και δημόσιας), κατά τον μήνα Μάρτιο 2021, καθώς στο σύνολο της χώρας με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε σε 1.913 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 472,9 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 2.080,8 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσίασε δηλαδή, αύξηση κατά 42,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 50,0% στην επιφάνεια και κατά 48,0% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020.

Για τον ίδιο μήνα, οι εκδοθείσες άδειες ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας ανήλθαν σε 1.893 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 446,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.836,0 χιλιάδες m3 όγκου, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 42,4% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 43,2% στην επιφάνεια και κατά 32,4% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020.

Σε ό,τι αφορά το μεγαλύτερο αριθμό οικοδομικών αδειών, η Περιφέρεια Αττικής ήταν στην πρώτη θέση με 412 νέες άδειες, η Κεντρική Μακεδονία ακολουθεί με 256 άδειες και το top3 κλείνει με την Περιφέρεια Πελοποννήσου με 159 άδειες. Ειδικότερα, τον Μάρτιο του 2020 εκδόθηκαν 92 οικοδομικές άδειες, ενώ τον ίδιο μήνα φέτος 159! Η επιφάνεια που καλύφθηκε (σε χιλιάδες m2) ήταν 17,9% για να εκτοξευθεί φέτος σε 78,2%, μεταβολή που φτάνει σε αύξηση 337,4%. Τέλος, ο όγκος (σε χιλιάδες m2) ήταν 81,4% και αυξήθηκε σε 518,2%, ήτοι αύξηση κατά 536,5%, όταν ο αντίστοιχος πανελλαδικός μέσος όρος είναι 48,0%!

Οι εκδοθείσες άδειες δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας κατά τον μήνα Μάρτιο 2021, στο σύνολο της χώρας, σύμφωνα με ρεπορτάζ του “Οικονομικού Ταχυδρόμου”, ανήλθαν σε 20 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 26,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 244,8 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της δημόσιας οικοδομικής δραστηριότητας στον συνολικό οικοδομικό όγκο, για τον μήνα Μάρτιο 2021, είναι 11,8%.

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Απρίλιο 2020 έως τον Μάρτιο 2021, το μέγεθος της Συνολικής οικοδομικής δραστηριότητας (ιδιωτικής-δημόσιας) με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 19.564 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 4.354,2 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 18.617,5 χιλιάδες m3 όγκου.

Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Απριλίου 2019 – Μαρτίου 2020 παρατηρήθηκε αύξηση κατά 5,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 6,3% στην επιφάνεια και κατά 4,1% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Απριλίου 2020 – Μαρτίου 2021, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 4,6% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 5,4% στην επιφάνεια και κατά 2,4% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Απριλίου 2019 – Μαρτίου 2020.

Το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2021, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 14,7% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 25,4% στην επιφάνεια και κατά 28,5% στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2020.

Κατά την ίδια περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2021, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της Χώρας, αύξηση κατά 14,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 21,6% στην επιφάνεια και κατά 20,7% στον όγκο, σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2020.