Εξυπηρέτηση Κοινού από τη Διεύθυνση Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας

Εξυπηρέτηση Κοινού από τη Διεύθυνση Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Καλαμάτας στις 31 Ιουλίου, ημέρα Σάββατο, λόγω λήξης των επιδομάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Στέγασης, υπάλληλοι της Διεύθυνσης Πρόνοιας του Δήμου Καλαμάτας θα εξυπηρετήσουν ωφελούμενους των επιδομάτων με προγραμματισμένα ραντεβού.

Για τον παραπάνω λόγο το β’ κτήριο του Δημαρχείου θα παραμείνει ανοιχτό κατά τις ώρες 7.30 – 16.00.

Α.Π.