Μέσω κινητού θα δηλώνουν τα τρυγόνια που θηρεύουν οι κυνηγοί

Μέσω κινητού θα δηλώνουν  τα τρυγόνια που θηρεύουν οι κυνηγοί

Υποχρεωμένοι να δηλώνουν τον αριθμό των τρυγονιών που θηρεύουν σε κάθε έξοδό τους θα είναι από φέτος οι κυνηγοί μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής κινητού τηλεφώνου (app). Στόχος είναι τα στοιχεία κάρπωσης να συγκεντρώνονται σε μία ενιαία τράπεζα πληροφοριών.

Οι κυνηγοί – μέλη των κυνηγετικών συλλόγων θα εφοδιαστούν δωρεάν με αυτήν την ηλεκτρονική εφαρμογή, κατά την έκδοση και ανανέωση των νέων αδειών θήρας για την περίοδο 2021 – 2022.

Για να συνεχίσει η θήρευση
Σχετική ανακοίνωση εξέδωσε η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας, όπου αναφέρει αναλυτικά τι θα ισχύσει για το τρυγόνι στη νέα ρυθμιστική.

Όπως σημειώνεται, λίγα μόνο 24ωρα χωρίζουν τους κυνηγούς από την τυπική υπογραφή της νέας ρυθμιστικής απόφασης για το κυνήγι και η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος έχει λάβει διαβεβαιώσεις από όλους τους θεσμικούς παράγοντες του υπουργείου Περιβάλλοντος ότι θα γίνει πλήρως αποδεκτή η τεχνική της πρόταση, που επιτρέπει τη συνέχιση της θήρας του τρυγονιού στη χώρα μας.

«Έγκαιρα και έχοντας λάβει υπόψη όλα τα διεθνή και εγχώρια δεδομένα, η ΚΣΕ και το επιστημονικό της προσωπικό είχαν επεξεργαστεί από καιρό μία “διέξοδο” που θα επέτρεπε στο τρυγόνι να παραμείνει στα θηρεύσιμα είδη της ρυθμιστικής, παρά τις πιέσεις που ασκούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για πλήρη απαγόρευση του κυνηγιού του σε όλες τις χώρες – μέλη.

Αυτή η επεξεργασμένη πρόταση κατατέθηκε και έγινε αποδεκτή από το ελληνικό υπουργείο Περιβάλλοντος, την ίδια στιγμή που η θήρα του τρυγονιού απαγορεύθηκε για φέτος σε χώρες, όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Γαλλία, η Ρουμανία και η μισή Ιταλία.

Η πρόταση της ΚΣΕ για τη θήρα του τρυγονιού είναι με τέτοιον τρόπο διαμορφωμένη, ώστε και το αειφόρο κυνήγι του είδους να εξασφαλίζει και τις προσαρμογές στις νέες συνθήκες να ικανοποιεί, προκειμένου η χώρα μας να μην εμπλακεί σε νομικές διελκυστίνδες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», επισημαίνεται από τη Συνομοσπονδία.

Εφαρμογή στα κινητά
Όλο το σχέδιο βασίστηκε στα πολύτιμα στοιχεία που για χρόνια συγκεντρώνει μέσω του προγράμματος θηραματικής κάρπωσης «Άρτεμις» η Κυνηγετική Συνομοσπονδία, αλλά και στις πολύ καλύτερες πληθυσμιακές συνθήκες που εμφανίζει το τρυγόνι στον ανατολικό διάδρομο μετανάστευσης, όπου ανήκει και η Ελλάδα.

Σύμφωνα με όσα συμφωνήθηκαν μεταξύ της ΚΣΕ και του υπουργείου Περιβάλλοντος, η ανώτατη ημερήσια κάρπωση τρυγονιών ανά κυνηγό θα μειωθεί φέτος στα 6 πουλιά, ενώ θα υπάρξει και μία ηλεκτρονική εφαρμογή κυνηγετικής διαχείρισης, η οποία εξασφαλίζει την ελεγχόμενη, ανεκτή και αειφόρο κάρπωση που απαιτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αναλυτικά, μέσω συγκεκριμένης εφαρμογής στο κινητό του τηλέφωνο κάθε κυνηγός θα αποστέλλει τον αριθμό των τρυγονιών που θηρεύει σε κάθε του έξοδο, με σκοπό τα στοιχεία να συγκεντρώνονται σε μία ενιαία τράπεζα πληροφοριών.

Η τήρηση αυτής της υποχρέωσης θα ελέγχεται από τους θηροφύλακες και τα δασικά όργανα, με σκοπό να υπάρχει καθημερινά μία ξεκάθαρη εικόνα για τη συνολική κάρπωση τρυγονιών στη χώρα μας.

Όποτε, εάν και όταν η συνολική κάρπωση υπερβεί το θεσπισμένο επιτρεπτό όριο για τη χώρα μας, 145.000, το κυνήγι του τρυγονιού θα «κλείνει».

Οι δε κυνηγοί – μέλη των αναγνωρισμένων κυνηγετικών συλλόγων που ανήκουν στη δύναμη της ΚΣΕ και των Κυνηγετικών Ομοσπονδιών θα εφοδιαστούν δωρεάν με αυτήν την ηλεκτρονική εφαρμογή, κατά την έκδοση και ανανέωση των νέων αδειών θήρας για την περίοδο 2021 – 2022.

Της Βίκυς Βετουλάκη