Περιορισμός χρησιμοποίησης κυνηγόσκυλων στην περιοχή της Τριφυλίας

Περιορισμός χρησιμοποίησης  κυνηγόσκυλων στην περιοχή της Τριφυλίας

Τον περιορισμό της χρησιμοποίησης σκύλων κατά το κυνήγι προβλέπει τροποποίηση της Δασικής Ρυθμιστικής Διάταξης Θήρας του Δασαρχείου Κυπαρισσίας 

Σύμφωνα με την τροποποίηση, περιορίζεται η χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου, κατά το χρονικό διάστημα από 20/8/2023 μέχρι 15/9/2023 στις ζώνες διάβασης και από 15/9/2023 μέχρι και τις 29/2/2024 σε τρεις ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή). Δηλαδή, μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) και του Αγριόχοιρου (Sus scrofa). 

Στην τροποποίηση διευκρινίζεται ότι ο συγκεκριμένος περιορισμός της χρήσης σκύλων δίωξης δεν ισχύει κατά τη δράση των συνεργείων δίωξης αγριόχοιρων που συγκροτούνται από τις Δασικές Υπηρεσίες.