Πλατεία Υπαπαντής: O Δήμος Καλαμάτας θα καλύψει τα χρήματα της ανασκαφικής δαπάνης

Πλατεία Υπαπαντής: O Δήμος Καλαμάτας  θα καλύψει τα χρήματα της ανασκαφικής δαπάνης

Τις διαδικασίες που θα οδηγήσουν στη σύναψη προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή της πλατείας Υπαπαντής Δήμου Καλαμάτας» εκκινεί με επιστολή του προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας ο δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος.

Συγκεκριμένα, στην με αριθ. πρωτ. 60436/08-07-2021 επιστολή του ο δήμαρχος αναφέρει: «Σε συνέχεια των ανωτέρω (1) και (2) σχετικών εγγράφων, ο Δήμος Καλαμάτας προέβη σε αναμόρφωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 με την υπ’ αρ. 96/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας (05.07.2021) και ενέγραψε δαπάνη ύψους 90.000,00 ευρώ από ίδιους πόρους (ΚΑΕ 00.6737.18), για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ υπουργείου Πολιτισμού, Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Καλαμάτας, για την υλοποίηση του έργου «Αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή της Πλατείας Υπαπαντής Δήμου Καλαμάτας».

Όπως σας ενημερώσαμε με το (2) σχετικό έγγραφό μας, το υπόλοιπο ποσόν των 92.000,00 ευρώ, ώστε να καλυφθεί το σύνολο της προϋπολογισθείσας από την Υπηρεσία σας απαιτούμενης δαπάνης, ύψους 182.000,00 ευρώ, θα διατεθεί στο επόμενο οικονομικό έτος, σύμφωνα και με τν σχετική εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την οποία επισυνάπτουμε.

Κατόπιν αυτού και μετά την ενημέρωση που έγινε στο γενικό γραμματέα του ΥΠΠΟΑ κ. Διδασκάλου, για την πρόθεση ανάληψης της δαπάνης του ανασκαφικού έργου από το Δήμο Καλαμάτας, λόγω αδυναμίας ένταξής του ως υποέργου στο έργο «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Καλαμάτας – Γ’ φάση (Πλατεία Υπαπαντής)» με Κωδικό ΟΠΣ 5041383, παρακαλούμε για την περαιτέρω συνεργασία της Υπηρεσίας σας και την άμεση προώθηση των στοιχείων που είναι απαραίτητα για τη διατύπωση του σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης, προκειμένου να προωθηθεί στο ΥΠΠΟΑ για έγκριση.

Ευελπιστούμε στην απρόσκοπτη συνεργασία μας για να έρθει εις πέρας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το αρχαιολογικό έργο και να είστε βέβαιοι ότι θα μας βρείτε αρωγούς στην όλη προσπάθεια».