«Ποτέ μην προσλαμβάνεις κάποιον που ξέρει λιγότερα από εσένα για τη δουλειά που τον προσλαμβάνεις να κάνει»

«Ποτέ μην προσλαμβάνεις κάποιον που ξέρει λιγότερα από εσένα για τη δουλειά που τον προσλαμβάνεις να κάνει»

Μάλκολμ Φόρμπς (1919 – 1990, Αμερικανός εκδότης)