Πρόσκληση για παρεμβάσεις στο Ιστορικό Κέντρο της Καλαμάτας

Πρόσκληση για παρεμβάσεις στο Ιστορικό Κέντρο της Καλαμάτας

Δημοσιοποιήθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου η προϋπολογισμού 1.400.000 ευρώ πρόσκληση, στο πλαίσιο του ΠΕΠ Πελοποννήσου, για την υποβολή προτάσεων που αφορούν παρεμβάσεις ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος στο Ιστορικό Κέντρο της Καλαμάτας, με χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και με δικαιούχο τον δήμο Καλαμάτας. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων ξεκινά την ερχόμενη Δευτέρα 16 Αυγούστου και τελειώνει την Δευτέρα 15 Νοεμβρίου

Στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης θα υλοποιηθούν έργα ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος του Ιστορικού Κέντρου της Καλαμάτας, μέσω ολοκληρωμένων παρεμβάσεων λειτουργικής αναβάθμισής του και ανάδειξης της ιστορικής, πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής του ταυτότητας.

Σύμφωνα με το σκεπτικό, η περιοχή του Ιστορικού Κέντρου αποτελεί ισχυρό πόλο έλξης και εκτός των μονίμων κατοίκων, δέχεται σημαντικό αριθμό τουριστών και επισκεπτών λόγω κυρίως του πολιτιστικού, αλλά και εμπορικού και ψυχαγωγικού της χαρακτήρα, που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στα έργα και τις νέες χρήσεις που εγκαταστάθηκαν.

 Οι ανάγκες που έχουν προκύψει για την υλοποίηση παρεμβάσεων ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος του Ιστορικού Κέντρου, σχετίζονται τόσο με την αισθητική εικόνα της περιοχής, όσο και με τη λειτουργικότητά της (ανάγκη δημιουργίας ζώνης αναψυχής, πρασίνου, περιπάτου και στάσης των κατοίκων και των τουριστών, διευκόλυνση της προσβασιμότητας, αναβάθμιση στην εξυπηρέτηση της ζωής των κατοίκων, κ.α.), κυρίως όμως με τη διαχείρισή της στο πλαίσιο της διαφύλαξης της ιστορικότητας του οικιστικού συνόλου και της ανάδειξης της φυσιογνωμίας της.

Ωφελούμενοι είναι οι κάτοικοι, οι επισκέπτες και οι επιχειρήσεις της πόλης, καθώς η αναβάθμιση και ανάδειξη περιοχών του Ιστορικού Κέντρου θα προσελκύσει περισσότερους επισκέπτες, θα αυξήσει την εμπορική κίνηση, θα αναδείξει την ευρύτερη περιοχή και θα βελτιώσει τη ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Συνοπτικά, η δράση στοχεύει: Στην ενοποίηση του ιστορικού και εμπορικού κέντρου της Καλαμάτας. Στη βελτίωση τόσο της εικόνας όσο και της λειτουργικότητας του αστικού περιβάλλοντος του Ιστορικού Κέντρου. Στη μείωση του κυκλοφοριακού θορύβου. Στην περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής. Στην τουριστική αξιοποίηση και την ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού. Στην υλοποίηση πολιτιστικών διαδρομών (ιστορικών, θεματικών, κλπ). Στη δημιουργία και εμπέδωση “καλών πρακτικών” που θα συμβάλουν στην από κοινού με τους ιδιώτες/επιχειρήσεις προστασία του πολιτιστικού αποθέματος και της ταυτότητας της περιοχής. Στην ορθολογική διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς με όρους βιωσιμότητας και αειφορίας.