Ριζική ανακαίνιση του Μουσείου της Χώρας με 2,8 εκατ. ευρώ

Ριζική ανακαίνιση του Μουσείου της Χώρας με 2,8 εκατ. ευρώ

Η σύμβαση για ένα σπουδαίο έργο, που ήδη έχει καθυστερήσει να υλοποιηθεί, υπογράφτηκε τις προηγούμενες ημέρες στη Χώρα του Δήμου Πύλου – Νέστορος, από τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Πρόκειται για την αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου στη Χώρα, το οποίο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» και θα υλοποιηθεί με το ποσό των 2.812.000 ευρώ.

Η πράξη ξεκινάει από την 1η Σεπτεμβρίου και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 31 Δεκεμβρίου του 2023.

Αντιπροσωπευτική έκθεση
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Χώρας είναι ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά μουσεία της Ελλάδας, όπου εκτίθενται τα ευρήματα ανασκαφών που διεξήγαγαν εξέχοντες αρχαιολόγοι, όπως ο Σπυρίδων Μαρινάτος και ο Carl Blegen.

Τα εκθέματά του χρονολογούνται στην πλειονότητά τους στη μυκηναϊκή περίοδο (1680 -1060 π.Χ. περίπου), αν και υπάρχουν και άλλα ευρήματα των ιστορικών χρόνων.

Η έκθεση αποτελεί μια από τις πιο αντιπροσωπευτικές και χαρακτηριστικές σε πανελλαδικό επίπεδο για την παρακολούθηση της εξέλιξης του μυκηναϊκού πολιτισμού γενικότερα, την κατανόηση της ανακτορικής μυκηναϊκής τέχνης και των ταφικών πρακτικών στη Μεσσηνία.

Στο πλαίσιο της αποκατάστασης και του εκσυγχρονισμού του μουσείου κρίθηκε απαραίτητη η ασφαλής μεταφορά των εκθεμάτων σε χώρους προσωρινής αποθήκευσης και η επαναφορά τους στους μουσειακούς χώρους. Στο ίδιο πλαίσιο κρίθηκε απαραίτητος ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μόνιμης έκθεσης για την προβολή των αρχαιοτήτων της περιοχής, που αποκαλύφθηκαν σε παλαιότερες και σε πρόσφατες ανασκαφές.

Στόχος της μόνιμης έκθεσης είναι να αναδείξει μέσα από ένα εύληπτο μουσειολογικό και μουσειογραφικό αφήγημα το κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό και πολιτισμικό υπόβαθρο της προϊστορικής δυτικής Μεσσηνίας που διαμόρφωσε τη γένεση και την εξέλιξη του Υστεροελλαδικού πολιτισμού στην περιοχή.

Εργασίες
Το Μουσείο έχει σχεδιαστεί το 1955 από τον αρχιτέκτονα Πάτροκλο Καραντινό, σύμφωνα με τα θεωρημένα αρχιτεκτονικά σχέδια του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Το κτίριο του Μουσείου -λιτής γεωμετρίας-είναι διώροφο (υπόγειο – ισόγειο) και έχει χωροθετηθεί στο νοτιοανατολικό τμήμα του οικοπέδου. Αποτελείται από τρεις κύριους όγκους, οι οποίοι αναπτύσσονται γραμμικά σε σειρά, ένας εκ των οποίων περικλείεται στις τρεις πλευρές από προστώο.

Το κτίσμα στη στάθμη του ισογείου έχει εμβαδόν 413,06 τ.μ., εκ των οποίων 327,80 τ.μ. καταλαμβάνουν οι εκθεσιακοί χώροι, ενώ τα υπόλοιπα αφορούν σε χώρο υποδοχής, γραφεία, χώρους υγιεινής, καθώς και βοηθητικούς – αποθηκευτικούς χώρους στο υπόγειο επιφάνειας περίπου 170 τ.μ.

Οι εργασίες αποκατάστασης – ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού των κτιριακών υποδομών εγκαταστάσεων και δικτύων του Μουσείου και η οργάνωση του περιβάλλοντος χώρου θα καταστήσουν λειτουργικό και προσβάσιμο το Μουσείο.

Με το πρώτο υποέργο, θα υλοποιηθούν εργασίες καθαιρέσεων, αποξηλώσεων, κατασκευή νέας μόνωσης, αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοστασίων, κατασκευή νέων προστατευτικών κιγκλιδωμάτων, επισκευή δαπέδων και κατασκευή νέων, όπου απαιτείται, χρωματισμοί, κατασκευή νέων χώρων υγιεινής (επισκεπτών και ΑμεΑ) και αποθηκών, αποξήλωση των υπαρχόντων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και κατασκευή νέων δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, ισχυρών και ασθενών ρευμάτων και κλιματισμού.

Η δεύτερη φάση του έργου προβλέπει τη σύνδεση του κτιρίου του Μουσείου με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας και η τρίτη έλεγχο των εργασιών δόμησης.

Στην τέταρτη και τελευταία φάση προβλέπεται η συσκευασία και μεταφορά των αρχαιοτήτων από τους χώρους του Αρχαιολογικού Μουσείου σε χώρους προσωρινής αποθήκευσης μέχρι την αποκατάσταση του κτιρίου, αλλά και η επιστροφή τους, όταν όλα θα είναι έτοιμα. Θα γίνει προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων σταθερών συστοιχιών ραφιών και απαραίτητου εξοπλισμού για την ασφαλή τοποθέτηση στους χώρους της προσωρινής αποθήκευσης. Επίσης θα γίνει:

  • Εκπόνηση Μουσειογραφικής μελέτης μόνιμης έκθεσης.
  • Εξοπλισμός του Αρχαιολογικού Μουσείου Χώρας.
  • Εκπόνηση μελέτης φωτισμού του εκθεσιακού χώρου και των προθηκών.
  • Έρευνα- τεκμηρίωση αρχαιολογικού υλικού.
  • Συντήρηση αρχαιολογικού υλικού.
  • Προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού συντήρησης.
  • Ψηφιοποίηση/τεκμηρίωση υλικού από τις συλλογές του Αρχαιολογικού Μουσείου Χώρας
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση εποπτικού και ενημερωτικού υλικού.

Της Βίκυς Βετουλάκη