«Δεν έφταιγεν ο ίδιος. Τόσος ήτανε»

«Δεν έφταιγεν ο ίδιος. Τόσος ήτανε»

Μανόλης Αναγνωστάκης (1925 – 2005, ποιητής)