Κυπαρισσία, Σεπτέμβριος 2021, καινούργια πίσσα και η κολώνα μες στο δρόμο…

Κυπαρισσία, Σεπτέμβριος 2021, καινούργια πίσσα και η κολώνα μες στο δρόμο…

Είναι κάποιες φορές που οι λέξεις μοιάζουν «φτωχές» για να περιγράψουν την εικόνα που αντικρίζουν οι πολίτες στη ζώσα πραγματικότητα, πολύ δε περισσότερο να αποτυπωθεί στο φύλλο εφημερίδας… το «χάλι των χαλίων», όπως λέει ο λαός μας στην καθομιλουμένη…

Καινούργια πίσσα «έπεσε» τις προηγούμενες μέρες σε τμήμα της οδού 25ης Μαρτίου στην Κυπαρισσία, στο πλαίσιο υλοποίησης έργου δημοτικής οδοποιίας ύστερα από διαγωνισμό και αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής (σ.σ. με παρατηρήσεις), και συνεχίζοντας στη Ναυαρίνου έως τη συμβολή της με την οδό Ελ. Βενιζέλου. Στο τμήμα αυτό της Ναυαρίνου, από καιρό, από το Δήμο Τριφυλίας είχαν σπάσει και ξηλώσει το πεζοδρόμιο ανατολικά, «μεγαλώνοντας» για λίγα εκατοστά το πλάτος. Δεν είναι της παρούσης να αναφέρουμε αν τηρήθηκαν προβλεπόμενες διαδικασίες για αύξηση πλάτους οδού, αν υπάρχουν αποφάσεις, γνωμοδοτήσεις, εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις ή εάν το πεζοδρόμιο έχει διαστάσεις σύμφωνα με τα ισχύοντα στη νομοθεσία, για να μη… χαθούμε στη μετάφραση!

Εκεί όμως, στο πεζοδρόμιο που ξηλώθηκε, ήταν μια κολώνα (σ.σ. ξύλινος στύλος) μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος με αντηρίδα (σ.σ. το σύρμα που συγκρατεί ως αντιστήριγμα την κολώνα). Η κολώνα δε μεταφέρθηκε – μετατοπίστηκε. Πεζοδρόμιο κατασκευάστηκε, μικρότερων διαστάσεων από το προηγούμενο, άγνωστο γιατί. Ο δρόμος «μεγάλωσε», κατά λίγα εκατοστά, πίσσα καινούργια «έπεσε» στο οδόστρωμα, αλλά η κολώνα εκεί, ακούνητη, μες στο δρόμο!

Η.Γ.