Σε κανονική λειτουργία αλλά με self test και πιστοποιητικά από Πέμπτη τα δικαστήρια

Σε κανονική λειτουργία αλλά με self test και πιστοποιητικά από Πέμπτη τα δικαστήρια

Τον τρόπο λειτουργίας και συναλλαγής με το κοινό των δικαστηρίων, των υποθηκοφυλακείων και των κτηματολογικών γραφείων από μεθαύριο Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου, καθορίζει η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε.

Σύμφωνα με αυτή, από την Πέμπτη θα διεξάγονται κανονικά όλες οι δικαστικές διαδικασίες όλων των δικαιοδοσιών (αστικά, ποινικά, διοικητικά) χωρίς περιορισμούς.

Μέχρι τα ξημερώματα της Πέμπτης δε, συνεχίζουν οι περιορισμοί που ισχύουν μέχρι τώρα.

Δικαστήρια
Από τις 16 Σεπτεμβρίου κατά την είσοδο στα δικαστήρια, τις εισαγγελίες, τα στρατιωτικά δικαστήρια, τα έμμισθα και άμισθα υποθηκοφυλακεία, καθώς και στα πάσης φύσεως κτηματολογικά γραφεία και υποκαταστήματα του φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», τα φυσικά πρόσωπα (δικαστικοί λειτουργοί, δικαστικοί υπάλληλοι, δικηγόροι, πάσης φύσεως εργαζόμενοι, πολίτες) υποχρεούνται να επιδεικνύουν (εναλλακτικά):

-Πιστοποιητικό εμβολιασμού, το οποίο εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19 ή, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπό, σύμφωνα με όσα προβλέπει σχετική κοινή υπουργική απόφαση.

Σημειώνεται ότι πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 14 ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου, και όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 14 ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με μία (1) δόση εμβολίου λόγω νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν βεβαίωση πλήρους κάλυψης – ανάρρωσης και εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου. 

-Πιστοποιητικό νόσησης, το οποίο εκδίδεται κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR ή κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test), εντός 30 ημερών μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως 180 ημέρες έπειτα από αυτόν.

Τα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις επιδεικνύονται είτε εκτυπωμένα από την ψηφιακή πλατφόρμα www.gov.gr είτε σε ψηφιακή μορφή με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου.

-Βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί είτε με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός 72 ωρών πριν από την είσοδο, είτε ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός 48 ωρών πριν από την είσοδο.

Η βεβαίωση αυτή πρέπει να έχει εκδοθεί από εργαστήρια αναφοράς δημόσια ή ιδιωτικά και να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στην ταυτότητα ή το διαβατήριο.

Οι περιορισμοί αυτοί περιλαμβάνουν ανηλίκους από 12 ετών και άνω. Οι ανήλικοι από 5 έως 11 ετών δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) τελευταίου εικοσιτετραώρου, στην οποία προβαίνει είτε οιοσδήποτε γονέας, ακόμα και μη έχων την επιμέλεια, είτε κηδεμόνας.

Οι εξαιρέσεις
Κατ’ εξαίρεση, αρκεί η επίδειξη δήλωσης αποτελέσματος self-test για αυτοδιαγνωστικό έλεγχο που έχει διενεργηθεί σε χρονικό διάστημα 24 ωρών πριν από την είσοδο των φυσικών προσώπων στις υπηρεσίες αυτές, στις εξής περιπτώσεις:

–Κατάθεση στα αστικά ή στα διοικητικά δικαστήρια: α) αίτησης προσωρινής δικαστικής προστασίας (ασφαλιστικά μέτρα, αίτηση αναστολής κ.λπ.) με αίτημα προσωρινής διαταγής ή β) αίτησης εκούσιας δικαιοδοσίας με αίτημα προσωρινής διαταγής ή γ) αυτοτελούς αιτήματος προσωρινής διαταγής

–Συζήτηση προσωρινής διαταγής

–Κατάθεση και συζήτηση αγωγών του άρθρου 22 του ν. 1264/1982(Α’ 79)

–Παράσταση πληρεξουσίων δικηγόρων και κατηγορουμένων ενώπιον εισαγγελέα ή και ανακριτή σε ποινικές υποθέσεις διαδικασίας αυτοφώρου, πλημμελημάτων και κακουργημάτων.

Υποθηκοφυλακεία και Κτηματολογικά Γραφεία
Ειδικώς για τα υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία, σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ δεν προβλέπονται πλέον ραντεβού, ενώ με απόφαση του προϊσταμένου των υποθηκοφυλακείων και των κτηματολογικών γραφείων ορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη λειτουργία της υπηρεσίας, ο μηχανισμός ελέγχου, προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα συνωστισμού εντός της υπηρεσίας, η τηρητέα διαδικασία για τον αερισμό των κοινοχρήστων χώρων της, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για την ασφαλή λειτουργία της λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
Β.Β.