Συνεχίζεται η απογραφή κτηρίων από τη Στατιστική Υπηρεσία

Συνεχίζεται η απογραφή κτηρίων από τη Στατιστική Υπηρεσία

Σε εξέλιξη βρίσκεται η απογραφή κτηρίων η οποία διενεργείται αυτή την περίοδο από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) σε όλους τους Δήμους και τις Κοινότητες, για την κάλυψη εθνικών αναγκών σε στατιστική πληροφόρηση σχετικά με τον οικοδομικό πλούτο της χώρας.

Η απογραφή πραγματοποιείται λίγο καιρό πριν από τη διεξαγωγή της Απογραφής Πληθυσμού – Κατοικιών που θα γίνει Οκτώβριο – Δεκέμβριο του 2021, με σκοπό την καταγραφή του συνόλου των κτηρίων της Ελλάδας και τη συλλογή στοιχείων για τη σύνθεση και τα χαρακτηριστικά τους, όπως ο αριθμός των ορόφων, τα υλικά κατασκευής, η χρήση ή ο προορισμός χρήσης τους, η περίοδος κατασκευής, η προσβασιμότητα σε αυτά Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), ο αριθμός ανελκυστήρων κ.ά.

Πρώτα κτήρια, μετά νοικοκυριά
Η απογραφή κτηρίων διενεργείται κάθε δέκα χρόνια και αποτελεί στάδιο των προπαρασκευαστικών εργασιών της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών για τον εντοπισμό των προς απογραφή κατοικιών-νοικοκυριών της απογραφής πληθυσμού και κατοικιών.

Στα στοιχεία της απογραφής κτηρίων στηρίζονται οι αποφάσεις της Πολιτείας για τον αντισεισμικό σχεδιασμό, τις πολιτικές υποδομών, μεταφορών, ενέργειας και εν γένει τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

Τα στοιχεία που συλλέγονται μέσω της απογραφής είναι εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται μόνο για την παραγωγή συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων. Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο της απογραφής δε συλλέγονται στοιχεία για την ιδιοκτησία, το εμβαδόν, τυχόν παραβάσεις πολεοδομικής νομοθεσίας κ.λπ. που αφορούν στα απογραφόμενα κτήρια.

Τρόπος διενέργειας
Κατά τη διάρκεια της απογραφής κτηρίων, οι ερευνητές της ΕΛΣΤΑΤ επισκέπτονται όλα τα κτήρια κάθε οικισμού και καταγράφουν, για κάθε ένα ξεχωριστά, τα χαρακτηριστικά του συμπληρώνοντας το σχετικό ερωτηματολόγιο το οποίο περιλαμβάνεται σε ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή.

Για τη συλλογή των στοιχείων χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικές συσκευές αφής (tablet), ενώ για πρώτη φορά πραγματοποιείται και ο γεωχωρικός εντοπισμός των κτηρίων με τη χρήση κατάλληλων τεχνολογικών εργαλείων (σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 2018/1799 της Επιτροπής).

Οι ερευνητές της ΕΛΣΤΑΤ (τομεάρχες) επικοινωνούν με ιδιοκτήτη ή ένοικο της κατοικίας ή του κτηρίου, ή το διαχειριστή της πολυκατοικίας, για την παροχή πληροφοριών αναφορικά με τα χαρακτηριστικά κάθε κτιρίου. Φέρουν δε ειδική κονκάρδα με το σήμα της ΕΛΣΤΑΤ, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία τους, καθώς και έντυπο ορισμού με τη φωτογραφία τους και σφραγίδα της ΕΛΣΤΑΤ, και τηρούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς της νόσου του κορωνοϊού Covid-19.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί της διαδικασίας της Απογραφής Κτηρίων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στους τηλεφωνικούς αριθμούς: 2131352894, 2131352887, 2131352873, 2131352891, 2131352911, 2131352913 ή να απευθύνονται στο e-mail: census2021@statistics.gr.