1ο Διεθνές Forum Διπλωματίας Καλαμάτας: Η Ιστορία ως ανάγνωση για το μέλλον

1ο Διεθνές Forum Διπλωματίας Καλαμάτας: Η Ιστορία ως ανάγνωση  για το μέλλον

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 1ου Διεθνούς Forum Διπλωματίας Καλαμάτας, που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 15-16 Οκτωβρίου  στο Πνευματικό Κέντρο. Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στην ιστορική αναζήτηση και παρουσίαση στοιχείων σχετικών με τις πολιτικές και γεωστρατηγικές συνθήκες κατά την προεπαναστατική και επαναστατική περίοδο του 1821 καθώς και τον αντίκτυπο του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα των Ελλήνων στην Ευρώπη.

Κατά τις εργασίες του Forum Διπλωματίας τοποθετήσεις και παρεμβάσεις υπήρξαν από προσωπικότητες της πολιτικής, καθώς και καταξιωμένους ακαδημαϊκούς, που τίμησαν με την παρουσία τους την πρωτοβουλία του Δήμου Καλαμάτας.

Η υλοποίηση του 1ου Διεθνούς Forum Διπλωματίας Καλαμάτας εντασσόταν στο πλαίσιο των επετειακών εορταστικών δράσεων του Δήμου, με αφορμή τη συμπλήρωση 200 ετών από την Επανάσταση του 1821. Φιλοδοξία του Δήμου η καθιέρωση του Forum ως θεσμό που στόχο θα έχει να καταστήσει την Καλαμάτα τόπο διπλωματίας.

Το Forum Διπλωματίας τελούσε υπό την αιγίδα της επιτροπής «Ελλάδα 2021» και ως τίτλο είχε «Η Καλαμάτα (23 Μαρτίου 1821) πρώτη απελεύθερη πόλη του επαναστατημένου Ελληνισμού μέσα από το πρίσμα της διεθνούς διπλωματίας: 200 χρόνια μετά».

Υπενθυμίζεται ότι αιχμή και έναυσμα για το σχεδιασμό των δράσεων και πρωτοβουλιών του Δήμου κατά το επετειακό έτος 2021 αποτέλεσε το κείμενο της Προκήρυξης της Μεσσηνιακής Συγκλήτου «Προειδοποίησις εις τας Ευρωπαϊκάς Αυλάς», το πρώτο πολιτικό και διπλωματικό κείμενο των επαναστατημένων Ελλήνων.

Σε ό,τι αφορά τα πεδία διερεύνησης και προβληματισμού του Forum Διπλωματίας Καλαμάτας, αυτά κινήθηκαν ουσιαστικά σε δύο άξονες. Αρχικά ως προς τη «Διπλωματία του 1821», που στόχευε στην ανάδειξη των διπλωματικών ενεργειών του Ελληνισμού και των Μεγάλων Δυνάμεων κατά την προετοιμασία, την έναρξη και την ευτυχή κατάληξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

Κατά δεύτερον στη «Διπλωματία του 2021 – σύγχρονη διπλωματία και διεθνείς σχέσεις», που στόχο είχε τη διερεύνηση των πολλαπλών πτυχών του σύγχρονου διπλωματικού γίγνεσθαι αλλά και των σύγχρονων προκλήσεων που καλείται να αντιμετωπίσει μέσω και της διπλωματικής οδού η Κοινωνία των Πολιτών.

Ομιλία δημάρχου – «Καλαμάτα: 200 χρόνια μετά»
Οι εργασίες του 1ου Διεθνούς Forum Διπλωματίας Καλαμάτας, ολοκληρώθηκαν με την τοποθέτηση του δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου, με θέμα «Καλαμάτα: 200 χρόνια μετά».

Στην ομιλία του ο δήμαρχος ανέφερε μεταξύ άλλων: “Η πόλη μας έχει την τιμή να καταγράφεται στην ιστορία ως αυτή από την οποία εστάλησαν τα πρώτα διπλωματικά έγγραφα των επαναστατημένων Ελλήνων στο εξωτερικό. Πρόκειται για την «Προειδοποίησις εις τας Ευρωπαϊκάς Αυλάς» που εστάλη στις 23 Μαρτίου 1821 από την Καλαμάτα και την Προκήρυξη προς τις ΗΠΑ που συντάχτηκε πιθανότατα εντός του Μαρτίου, ακολούθησε τη διαδρομή μέσω του Παρισιού, όπου και μεταφράστηκε από τον Αδαμάντιο Κοραή και τελικώς δημοσιεύτηκε στις 25 Μαΐου 1821.

Και οι δύο προκηρύξεις εκπορεύονται από ένα συλλογικό όργανο διοίκησης, τη Μεσσηνιακή Σύγκλητο, που συγκροτήθηκε αμέσως μετά την απελευθέρωση της πόλης και υπογράφεται από τον Πέτρο Μαυρομιχάλη – aρχιστράτηγο εκ του Σπαρτιατικού Στρατοπέδου.

Στους δύο αιώνες που ακολούθησαν η Καλαμάτα συνέχισε να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ελληνική Διπλωματία, σε διαφορετικά όμως επίπεδα από αυτό της άμεσης εξωτερικής πολιτικής.

Η οικονομική διπλωματία ήταν το πεδίο στο οποίο διέπρεψε η Καλαμάτα, με έμμεσο διπλωματικό τρόπο. Για τον λόγο αυτό δεν ήταν τυχαία η παρουσία αρκετών προξενείων στην πόλη, όπως της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας, της Ολλανδίας…

Η διπλωματία πάντα έπαιζε σημαντικό ρόλο στη ζωή των ανθρώπων, στις σχέσεις πόλεων και κρατών. Και θα εξακολουθήσει αυτό το ρόλο, διότι ο λόγος, η ανταλλαγή απόψεων, η τέχνη και η πρακτική της διεξαγωγής συζητήσεων και διαπραγματεύσεων μεταξύ των εκπροσώπων ομάδων ή κρατών πάντα θ’ αποτελούν την τελική κατάληξη των ανταγωνισμών, ειρηνικών ή πολεμικών.

Η διπλωματία είναι αυτή που διέπει και καθορίζει τις διεθνείς σχέσεις μέσω της αλληλεπίδρασης των διπλωματών σε θέματα που αφορούν στην ειρήνη και τον πόλεμο, το εμπόριο και την οικονομία, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η διπλωματία είναι εκείνη που ανοίγει ή και κλείνει τις θύρες διαλόγου, που φέρνει συμφωνίες που επικυρώνουν στο τέλος οι πολιτικοί.

Σε ειρηνικές περιόδους και καλών σχέσεων μεταξύ χωρών, μέσω της διπλωματίας γίνεται προσπάθεια για την εξεύρεση λύσεων που θα τύχουν κοινής αποδοχής από τα δύο ή και περισσότερα μέρη.

Η Καλαμάτα, η πόλη της Ελευθερίας, με την Προειδοποίηση προς την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπήρξε πρωτοπόρος και στο πεδίο της Διπλωματίας και της δημιουργίας συλλογικών οργάνων διαλόγου.

Άλλωστε είναι η πόλη στην οποία διακινήθηκαν οι πρώτες ελεύθερες απόψεις αφού τον Αύγουστο του 1821 εκτυπώθηκε στην Καλαμάτα η πρώτη εφημερίδα των Επαναστατημένων Ελλήνων, η «Σάλπιγξ Ελληνική».  

Γι’ αυτές τις ιστορικές παρακαταθήκες η πόλη μας είναι υπερήφανη και με εφόδιο αυτές, προχωρά με τόλμη και αισιοδοξία στο μέλλον. Με οραματικό βλέμμα και προσεκτικό σχεδιασμό, η Καλαμάτα μεγαλώνει επεκτείνοντας τον πολεοδομικό της ιστό ανατολικά και δυτικά.

Οι επεκτάσεις αυτές γίνονται με γνώμονα τη μικρότερη δυνατή διαταραχή του φυσικού περιβάλλοντος και της αισθητικής το τοπίου. Στόχος είναι να μεταβληθεί η Καλαμάτα σε σύγχρονη πόλη, αναπτύσσοντας τις υποδομές που θα ικανοποιούν όχι μόνο τους κατοίκους της αλλά και τους επισκέπτες.

Πρωτοπορεί εντάσσοντας και αναπτύσσοντας νέες τεχνολογίες που εξυπηρετούν όχι μόνο τις ανάγκες των κατοίκων και επισκεπτών, αλλά λειτουργούν και ως εργαλείο ανάπτυξης σημαντικών τομέων. Όλα γίνονται με σεβασμό στην Ιστορία, την Αρχιτεκτονική, το Φυσικό Περιβάλλον και τον Πολιτισμό.

Η Καλαμάτα δεν αρκείται σε αυτά. Διαθέτει όραμα που υλοποιείται, που γίνεται -αν θέλετε- φιλική αναπτυξιακή πραγματικότητα. Εξελίσσεται σε πόλη που μπορεί να πει με σιγουριά ότι το μέλλον της ανήκει, διότι καθιερώνεται ως σταθερό Οικονομικό, Κοινωνικό, Περιβαλλοντικό και Πολιτιστικό Κέντρο της νότιας Πελοποννήσου.

Οι ήδη υπάρχουσες υποδομές, αλλά και η ανάπτυξη νέων, μαζί με τη βούληση της Δημοτικής Αρχής, δημιουργούν τις προϋποθέσεις ο Δήμος Καλαμάτας να ατενίζει το μέλλον με αισιοδοξία.

Πέραν των υποδομών δεν παραλείπω και τη φυσική ομορφιά με την οποία είναι προικισμένη η Καλαμάτα και ιδιαίτερα η παραλία χιλιομέτρων που βρέχει ολόκληρη τη νότια πλευρά της.

Παράλληλα παράγει τη φημισμένη και παγκοσμίως γνωστή ελιά Καλαμών, καθώς και το εξαιρετικής ποιότητας ελαιόλαδο, τον «πράσινο χρυσό».

Και ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο που, στις μέρες μας πλέον, δε διαθέτουν πολλές περιοχές: Η Καλαμάτα είναι μια ασφαλής πόλη με εγκληματικότητα ανάξια αναφοράς.

Η πόλη μας έχει ανοιχτούς ορίζοντες και εξωστρεφή λογική. Δε φοβάται το νέο, σέβεται το παλιό, είναι ανοιχτή στις ιδέες και στην καινοτομία. Αναπτύσσει τη δυναμική της σε πολλά πεδία με τόλμη αλλά και με σύνεση, με μέτρο και σεβασμό στον άνθρωπο και τις ανάγκες του, αλλά κυρίως με όραμα.

Με εξωστρέφεια και ποιότητα, αξιοποιούμε τον γαστρονομικό πλούτο της περιοχής, την προβολή των εμβληματικών μας προϊόντων όπως, για παράδειγμα, η ελιά και το ελαιόλαδο.

Υλοποιούμε δεκάδες έργα υποδομής με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, κρατικούς, περιφερειακούς και ευρωπαϊκούς πόρους, αλλά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που θα θωρακίσουν, θα ισχυροποιήσουν την θέση του Δήμου Καλαμάτας στο σύγχρονο κόσμο.

Πέραν αυτών, ο Δήμος παρακολουθεί και αντιδρά στις αλλαγές που γίνονται σε παγκόσμια κλίματα. Η πιο σημαντική, που απασχολεί πλέον και ολόκληρο τον πλανήτη, είναι η Κλιματική Αλλαγή απέναντι στην οποία δεν παραμένουμε αδιάφοροι.

Αντίθετα, λαμβάνουμε μέτρα, όπως είναι τα αντιπλημμυρικά έργα, εκτεταμένες πεζοδρομήσεις, ψηλό πράσινο, διαχείριση φυσικών πόρων, παραγωγή και εξοικονόμηση ενέργειας κ.λπ.

Σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε θέσει ως στόχο και διεκδικούμε την ένταξη της Καλαμάτας στο πιλοτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα των «100 έξυπνων και κλιματικά ουδέτερων πόλεων έως το 2030. Είναι ένας στόχος, δύσκολος, απαιτητικός, ταυτόχρονα όμως κι ένας στόχος οραματικός. Ο οποίος χαρακτηρίζεται από τις λέξεις, Φιλοδοξία – Δέσμευση- Ικανότητα και Συμμετοχή. Η κατεύθυνση έχει δοθεί οι στόχοι έχουν μπει. Ακόμα όμως και αν δεν επιτύχουμε τη συμμετοχή μας σε αυτό το ολιστικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα, καθώς το ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί είναι πολύ μεγάλο και ο ανταγωνισμός με τις χώρες του βορρά φαντάζει άνισος, εμείς θα έχουμε θέσει, ως περιοχή, τις βάσεις μέσα από τις συνεργασίες που αναπτύσσονται, αλλά κυρίως μέσα από το διάλογο που έχει ανοίξει για να διεκδικήσουμε στο μέλλον νέα Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Δείχνοντας έτσι την Καλαμάτα που επιθυμούμε να δημιουργήσουμε, που θα μας δώσει νέες προοπτικές ανάπτυξης και θα τοποθετήσει την πόλη μας στο κέντρο των διεθνών εξελίξεων, προωθώντας έτσι το νέο, παραγωγικό αναπτυξιακό μοντέλο που οραματιζόμαστε και τη δημιουργία συνθηκών για μια νέα κοινωνία, για μια Πόλη – Πρότυπο.

Φιλοδοξούμε να οδηγήσουμε την Καλαμάτα στο μέλλον με ασφάλεια και όραμα, διατηρώντας όλα εκείνα τα ιστορικά και φυσικά χαρακτηριστικά που μας κάνουν υπερήφανους.

Η Καλαμάτα ήταν και θα εξακολουθήσει να είναι Πόλη της Ελευθερίας, της Ανεξαρτησίας, της Αξιοπρέπειας. Πόλη Ασφαλής, Ανοιχτή στον Κόσμο και στις Ιδέες. Καινοτόμα αλλά και Πόλη του Μέτρου και του Πολιτισμού”.