2η ευνοϊκή ρύθμιση για τα αδήλωτα τετραγωνικά

2η ευνοϊκή ρύθμιση για τα αδήλωτα τετραγωνικά

Σε τέσσερα βήματα η «αποκάλυψη» των αδήλωτων τετραγωνικών

Το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου αναμένεται να τεθεί εκ νέου σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή του υπουργείου Εσωτερικών, του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), μέσω της οποίας εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι θα έχουν μια ακόμη ευκαιρία να δηλώσουν τις πραγματικές επιφάνειες των ακινήτων τους στους Δήμους, χωρίς να επιβαρυνθούν με επιπλέον ποσά δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών αναδρομικά για τα έτη προ του 2020, κατά τα οποία οι επιφάνειες αυτές παρέμεναν αδήλωτες.

Στην ηλεκτρονική αυτή εφαρμογή, σύμφωνα με ρεπορτάζ στη “Ναυτεμπορική”, οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες θα μπορούν να υποβάλουν εκπρόθεσμες αρχικές ή διορθωτικές δηλώσεις, αποκαλύπτοντας τον πραγματικό αριθμό των τετραγωνικών μέτρων των επιφανειών των σπιτιών, των λοιπών κτισμάτων και των οικοπέδων που κατέχουν.

Η δε προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων αυτών θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Κλείσιμο εκκρεμοτήτων
Στόχος των συναρμόδιων υπουργείων είναι – μέσω της επαναλειτουργίας της συγκεκριμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας – να επιτραπεί και σε άλλους ιδιοκτήτες να κλείσουν οριστικά και χωρίς υπέρογκες αναδρομικές επιβαρύνσεις τις εκκρεμότητες που έχουν στους Δήμους τους με τα αδήλωτα τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων τους.

Η επαναλειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής για τα αδήλωτα τετραγωνικά μέτρα δρομολογείται με νέα διάταξη του υπουργείου Εσωτερικών, η οποία ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή και με την οποία παρέχεται και πάλι στους πολίτες η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής εκπρόθεσμων αρχικών ή τροποποιητικών-διορθωτικών δηλώσεων στους Δήμους όλης της χώρας, για την αποκάλυψη των πραγματικών επιφανειών των ακινήτων τους.

Σύμφωνα, ειδικότερα, με πληροφορίες, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων των πραγματικών επιφανειών των ακινήτων στους Δήμους θα λειτουργήσει στην υφιστάμενη ηλεκτρονική διεύθυνση https://tetragonika.govapp.gr, στην οποία είχε λειτουργήσει κατά τη διάρκεια ισχύος της προηγούμενης ρύθμισης οικειοθελούς αποκάλυψης αδήλωτων τετραγωνικών μέτρων (του άρθρου 51 του ν. 4647/2019).

Η ρύθμιση εκείνη προέβλεπε, για όσους εντάχθηκαν, πλήρη απαλλαγή από αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών για χρονικές περιόδους πριν από το 2020. Προέβλεπε, επίσης, διαγραφή του συνόλου των προσαυξήσεων και των προστίμων.

Η ψηφισθείσα ρύθμιση
Όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν εντάχθηκαν στη ρύθμιση εκείνη, θα έχουν τη δυνατότητα -με την εκ νέου λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων πραγματικών επιφανειών ακινήτων στους Δήμους- να υπαχθούν στη νέα, επίσης ευνοϊκή, ρύθμιση. Αυτή προβλέπει ότι όσοι αποφασίσουν να υποβάλουν εκπρόθεσμες δηλώσεις για να αποκαλύψουν τον πραγματικό αριθμό των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων τους στους Δήμους, όπως αυτός είναι ήδη δηλωμένος στο Ε9 της εφορίας:

α) Θα απαλλαγούν κι αυτοί πλήρως από αναδρομικές χρεώσεις δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών, προστίμων και προσαυξήσεων (που φθάνουν μέχρι και το 200%) για χρονικές περιόδους πριν από το 2020

β) Θα κληθούν να καταβάλουν τα πρόσθετα ποσά των δημοτικών φόρων και των δημοτικών τελών που αναλογούν στα επιπλέον δηλωθέντα τετραγωνικά μέτρα, για την περίοδο από την 1η/1/2020 και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της εκπρόθεσμης δήλωσης, προσαυξημένα κατά ποσοστό 20%.