Αρχίζουν να «τρέχουν» και νέες (κορωνο)δόσεις

Αρχίζουν να «τρέχουν» και νέες (κορωνο)δόσεις

Από τον Ιανουάριο 2022 «ξεπαγώνουν» και αρχίζουν να «τρέχουν» οι δόσεις  για κορωνο-χρέη ύψους 5,6 δισ. ευρώ προς την Εφορία και τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για φορολογικές και ασφαλιστικές οφειλές ύψους 2,6 δισ. ευρώ, που βεβαιώθηκαν την περίοδο της πανδημίας και έχει ανασταλεί η πληρωμή τους, καθώς και η επιστροφή κεφαλαίων περίπου  3 δισ. ευρώ από όλους τους κύκλους της επιστρεπτέας προκαταβολής.

 «ΚΟΥΒΑΡΙ» ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Το  «κουβάρι» των υποχρεώσεων για τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις, που θα ξετυλιχθεί από το 2022 έχει ως εξής:     

1. ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΕΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ.

Από τον Ιανουάριο του 2022 θα «ξεπαγώσουν» κορωνοχρέη από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές 2,6 δισ. ευρώ τα οποία δημιουργήθηκαν από το Μάρτιο του 2020 έως και τον Ιούλιο του 2021 για πάνω από 800.000  φορολογούμενους, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να τα εξοφλήσουν σε έως 36 άτοκες ή σε έως 72 έντοκες δόσεις με επιτόκιο 2,5%. Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν:

– 392.785 φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.

– 299.195 φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα  και είναι κυρίως μισθωτοί που τέθηκαν σε αναστολή και ελεύθεροι επαγγελματίες, αλλά και ιδιοκτήτες ακινήτων που έχασαν εισοδήματα από ενοίκια.

 – 134.455 νομικά πρόσωπα.

2. ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΕΡΙΠΟΥ 3 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ.

Από τα φθηνά δάνεια ύψους 8,3 δισ. ευρώ που δόθηκαν μέσω των 7 κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις για ενίσχυση της ρευστότητας την περίοδο της υγειονομικής κρίσης, θα πρέπει να επιστραφούν περίπου 3 δισ. ευρώ.

Οι δικαιούχοι έχουν τις ακόλουθες επιλογές:

– Να αποπληρώσουν το συνολικό ποσό που οφείλουν σε 60 δόσεις με καταβολή της πρώτης δόσης τον Ιανουάριο του 2022.

– Να εξοφλήσουν εφάπαξ όλο το ποσό που έχουν λάβει με επιπλέον «κούρεμα» ύψους 15% επί του επιστρεπτέου τμήματος.

«ΚΟΥΡΕΜΑ» ΕΩΣ ΚΑΙ 75%
Σημειώνεται ότι τα κρατικά δάνεια που έλαβαν οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες από όλες τις επιστρεπτέες προκαταβολές, «κουρεύονται» έως και 75%.

Πιο συγκεκριμένα, εφόσον έχει τηρηθεί η ρήτρα διατήρησης εργαζομένων που προβλεπόταν σε κάθε κύκλο επιστρεπτέας, επιστρέφεται:

α) Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2019 και έχουν θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:

– Επιστρέφεται το 25% εφόσον έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020 σε σχέση με το 2019 άνω του 70% και καταγράφουν ζημίες προ φόρων.

– Επιστρέφεται το 33,3% εφόσον έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020 σε σχέση με το 2019 μεταξύ 30% και 70% και καταγράφουν ζημίες προ φόρων.

– Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις επιστρέφεται το 50%.

 β) Για νέες επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή είχαν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:

 – Επιστρέφεται το 25%  εφόσον έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020 σε σχέση με το 2019 (εφόσον είχαν καταγράψει θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019) άνω του 30% και καταγράφουν ζημίες προ φόρων.

 – Για τις λοιπές επιχειρήσεις επιστρέφεται το 33,3%.

Επιμέλεια στήλης: Παναγιώτης Ξεροβάσιλας
Νομικός/ Οικονομολόγος