ΕΤΑΠ Πελοποννήσου: Ξεκίνησε η υλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων για εργαζόμενους

ΕΤΑΠ Πελοποννήσου: Ξεκίνησε η υλοποίηση επιδοτούμενων προγραμμάτων για εργαζόμενους

Επιδοτούμενα προγράμματα εργαζομένων πρόκειται να υλοποιήσει η ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ1-49) έτους 2019».

Αυτά έχουν ως εξής:

-Βασικές γνώσεις Πρώτων βοηθειών, Επιμελητήριο Μεσσηνίας, από 23/10/2021 έως 15/11/2021, 40 ώρες, 15 καταρτιζόμενοι

-Ψυχική υγεία-συναισθηματική νοημοσύνη στο χώρο εργασίας, Επιμελητήριο Μεσσηνίας, από 23/10/2021 έως 15/11/2021, 40 ώρες, 15 καταρτιζόμενοι

-Διαχείριση δύσκολων πελατών-διαχείριση συμπεριφορών,

Επιμελητήριο Μεσσηνίας, από 25/10/2021 έως

17/11/2021, 40 ώρες, 15 καταρτιζόμενοι

-Προώθηση πωλήσεων-δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία, Εμπορικός Σύλλογος Μεσσήνης «Ο Ερμής», από 23/10/2021 έως 15/11/2021, 40 ώρες, 15 καταρτιζόμενοι.