Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει τους πυρόπληκτους της Λακωνίας

Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει  τους πυρόπληκτους της Λακωνίας

Τα προβλήματα που προκάλεσε η καταστροφική πυρκαγιά του καλοκαιριού του 2021 και ιδιαίτερα οι τρόποι αντιμετώπισής τους εξετάσθηκαν σε ευρεία συνάντηση στο Γύθειο κλιμακίου ανώτερων στελεχών της Τράπεζας Πειραιώς από τις Μονάδες Αγροτικής Τραπεζικής, Μικρών Επιχειρήσεων και Δικτύου, με αγρότες και επιχειρηματίες του αγροτοδιατροφικού τομέα.

Οι κάτοικοι της περιοχής έθεσαν το σύνθετο θέμα των επιπτώσεων της πυρκαγιάς στον αγροτικό τομέα, με έμφαση στην ελαιοπαραγωγή, την καλλιέργεια εσπεριδοειδών, την κτηνοτροφία και τη μελισσοκομία. Κατά την εκτενή συζήτηση που είχαν τα στελέχη της τράπεζας με τον παραγωγικό ιστό της περιοχής αναδείχθηκαν τα προβλήματά τους και ιδιαίτερα οι τρόποι αντιμετώπισης της επόμενης ημέρας και οι προϋποθέσεις για την επανέναρξη της παραγωγικής διαδικασίας σε κάθε κλάδο. Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι η Τράπεζα Πειραιώς στέκεται πάντα αρωγός στον αγροτικό κόσμο και τις επιχειρήσεις της Λακωνίας, προκειμένου να σταθούν όρθιοι σε αυτή τη δύσκολη περίοδο της ζωής τους.

Τα στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς ενημέρωσαν τους αγρότες και τους επιχειρηματίες του αγροτοδιατροφικού τομέα για τις δυνατότητες στήριξής τους μέσα από τα χρηματοδοτικά προγράμματα.

Συγκεκριμένα:

1) Εξειδικευμένα προγράμματα χρηματοδότησης, με επιτόκιο μειωμένο κατά 30%, για αιτήματα έως 30/6/2022, που αφορούν στην αγορά φυτικού και ζωικού κεφαλαίου, κυψελών, γεωργικού εξοπλισμού, σταβλικών εγκαταστάσεων κ.λπ.

2) Κεφάλαια κίνησης, με επιτόκιο μειωμένο κατά 30%, για αιτήματα έως 30/6/2022, για την αγορά ζωοτροφών και λιπασμάτων, την πληρωμή εργατικών κ.λπ.

3) Υποστήριξη πληγέντων παραγωγών Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. Παράταση χρονικού διαστήματος χρήσης καρτών παραγωγών μέχρι 3 μήνες από τη λήξη του ορίου, εξέταση αύξησης ορίου κάρτας για κάλυψη έκτακτων καλλιεργητικών αναγκών και τμηματική αποπληρωμή ενήμερων οφειλών υφιστάμενων καρτών Συμβολαιακής Γεωργίας-Κτηνοτροφίας, σε περίοδο έως 12 μήνες από τη λήξη των ορίων τους, λόγω αδυναμίας παράδοσης προϊόντος στις συμβληθείσες επιχειρήσεις εξαιτίας των καταστροφών.

4) Υποστήριξη Αγροτικών Συνεταιρισμών:

(α) χρηματοδοτική υποστήριξη υγιών Συνεταιρισμών, με προνομιακούς όρους για αποκατάσταση καμένων (όπως έργα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά, συλλογή καμένων υλικών δασών κ.λπ.) και ταχεία υλοποίηση έργων αναδάσωσης,

(β) χρηματοδοτική και συμβουλευτική υποστήριξη συνεργατικών σχημάτων, με υψηλό επίπεδο εκπομπών για κατάρτιση και ενίσχυση υφιστάμενων σχεδίων μετάβασης χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, έως το 2022-2023 και

(γ) συνεργασία με Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και άλλα συνεργατικά σχήματα του πρωτογενούς τομέα για τη χρηματοδότηση έργων – δικών τους και μελών τους – που ενισχύουν τη βιοποικιλότητα, ώστε να διατηρηθεί ο αγροτικός παραγωγικός πληθυσμός σε κλιματικά ευαίσθητες περιοχές.

5) Την αναστολή πληρωμών των ενήμερων δανειακών υποχρεώσεων για στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια, για χρονικό διάστημα μέχρι και έξι μηνών από την έγκριση της αναστολής των πληρωμών.

Η Τράπεζα Πειραιώς παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις για την αποκατάσταση των πληγεισών περιοχών. Παραμένοντας πιστή στη στρατηγική της βιώσιμης ανάπτυξης και στο πλαίσιο αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης, η τράπεζα ξεδιπλώνει τις δράσεις της, που σχετίζονται με την:

•Αποτελεσματική Διαχείριση Αρδευτικού Νερού: Υποστήριξη έργων υποδομών, που θα ενταχθούν στο Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας για ταχεία υλοποίηση, χρηματοδότηση υγιών Tοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ), για υλοποίηση επενδύσεων αυτοπαραγωγής ενέργειας, καθώς και χρηματοδότηση αγροτών μέσω του νέου εξειδικευμένου προγράμματος, με επιτόκιο μειωμένο κατά 30% έως 30/6/2022, για εγκατάσταση ή επισκευή σύγχρονων συστημάτων άρδευσης και εξοικονόμησης νερού.

•Ανάπτυξη Ενεργητικής Προστασίας Καλλιεργειών: Προγράμματα χρηματοδότησης της επιχορήγησης των δικαιούχων του μέτρου 5.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης, με επιτόκιο μειωμένο κατά 30% έως 30/6/2022, για επενδυτικά έργα μείωσης δυσμενών επιπτώσεων φυσικών φαινομένων.

•Αξιοποίηση Ευφυούς Γεωργίας: 5.000 δωρεάν εξάμηνες συνδρομές της εφαρμογής ευφυούς γεωργίας GaiaSense από τη Neuropublic σε αγρότες.

•Υλοποιεί θεσμικές δράσεις: συμμετέχει στην εκπόνηση Μελέτης για την Αγροδιατροφή στο πλαίσιο των δράσεων της Επιτροπής Ανασυγκρότησης Βόρειας Εύβοιας, χρηματοδότηση μελέτης για νέους κινδύνους κλιματικής αλλαγής στη γεωργία, δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αγροτών σχετικά με κλιματική αλλαγή και συνέπειές της, ενώ θα είναι χορηγός και συνδιοργανωτής στο Διεθνές Συνέδριο “Climate Change: The Future of the Agrifood Sector”, που διοργανώνει ο Οργανισμός «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά».