Σωρεία παρατάσεων σε σημαντικά έργα της Μεσσηνίας

Σωρεία παρατάσεων σε σημαντικά έργα της Μεσσηνίας

Παρατάσεις ολοκλήρωσης σε δέκα έργα της Μεσσηνίας ενέκρινε η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου στην τελευταία της συνεδρίαση, σε ορισμένα μέχρι τέλος Φεβρουαρίου και σε άλλα μέχρι τέλος Μαρτίου.

Τα έργα αυτά, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, είναι προϋπολογισμού σχεδόν 6 εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του έργου που έλαβε παράταση ολοκλήρωσης, παρουσιάσαμε και αφορά στις εργασίες βελτίωσης στο δρόμο Στούπα – Πλάτσα – Άγιος Νίκωνας.

Τα έργα
Αναλυτικά τα έργα είναι τα εξής:
«Βελτίωση – συντήρηση 7ης επ. οδού τμήμα Σκάλα – Μελιγαλά», προϋπολογισμού 380.000 ευρώ, ανάδοχος Ευστάθιος Τζικάκης με έκπτωση 50,02 %.: Προβλέπεται να γίνουν ασφαλτικά και διαγράμμιση της οδού. Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 85% περίπου των εργασιών. Υπολείπονται η κατασκευή ασφαλτικού τμήματος περίπου 2.000 m2 και η διαγράμμιση του νέου ασφαλτοστρωμένου τμήματος.

Λόγω έναρξης της ελαιοκομικής περιόδου από αρχές Νοεμβρίου 2023, που συνεχίζεται έως και σήμερα, και επειδή στην περιοχή υπάρχουν πυρηνελαιουργεία μεγάλης δυναμικότητας, από τον υπό ασφαλτόστρωση δρόμο υπάρχει συχνή διέλευση βαρέων οχημάτων, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η έντεχνη υλοποίηση των εργασιών την τρέχουσα χρονική περίοδο. Γι’ αυτό ο εργολάβος ζήτησε και εγκρίθηκε παράταση έως 29/02/2024.

 «Καθαρισμός ρεμάτων και αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Οιχαλίας», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, ανάδοχος Αφοί Παναγιωτόπουλοι με έκπτωση 42,77%: Προβλέπεται να γίνουν καθαρισμοί ρεμάτων και κατασκευή συρματοκιβωτίων σε ρέματα της πυρόπληκτης περιοχής του Δήμου για αντιμετωπισθούν προβλήματα πλημμυρών ύστερα από τις πυρκαγιές τον Αύγουστο του 2021. Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεσθεί εργασίες καθαρισμών, εκβάνθυνσης και διευθέτησης ρεμάτων στις εξής θέσεις: ρέμα «Κωνσταντινέικο», καθαρισμός ρεμάτων και τεχνικών στην Τ.Κ. Μέλπειας, διευθέτηση χειμάρρου «Βία» Διαβολιτσίου στις θέσεις Μάσταινα, Άγιοι Θεόδωροι και Μοναστηράκι, διευθέτηση του χειμάρρου Χάραδρου στο 1ο φράγμα, καθαρισμός ρεμάτων στου Φίλια, καθαρισμός ρεμάτων εντός Χρυσοχωρίου, καθαρισμός παραπόταμου της Μαυροζούμαινας και καθαρισμός του ίδιου ρέματος εκατέρωθεν της Ε.Ο. στην Κόκλα. Το ύψος των εκτελεσμένων εργασιών ανέρχεται στο 70%. Υπολείπεται η κατασκευή συρματοκιβωτίων σε διάφορες θέσεις των ρεμάτων.

Ο ανάδοχος τον Οκτώβριο υπέβαλε δήλωση διακοπής εργασιών λόγω μη πληρωμής του 2ου λογαριασμού, ο οποίος και δεν έχει πληρωθεί μέχρι σήμερα. Έτσι, δόθηκε παράταση έως 31/03/2024.

-«Επισκευή – αναβάθμιση γεωτρήσεων ΓΟΕΒ Παμίσου (2021)», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ, ανάδοχος Λαμπρινάκος Αλέξανδρος με έκπτωση 21%: Αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση των ζημιών στο αρδευτικό δίκτυο του ΓΟΕΒ Παμίσου και ειδικότερα στις γεωτρήσεις, σε περιοχές των Δήμων Οιχαλίας και Καλαμάτας. Οι καταγεγραμμένες γεωτρήσεις του ΓΟΕΒ Παμίσου είναι 64, εκ των οποίων λειτουργικές και σε χρήση από παραγωγούς είναι οι 23. Προβλέπεται η συντήρηση και αναβάθμιση πέντε γεωτρήσεων σε Αρφαρά, Ζευγολατιό, Πλάτανος, Διβάρι, Μαντζάρι. Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 98% των εργασιών. Η παράταση μέχρι 29/2/2024 δόθηκε για τη σύνταξη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Παρατάσεις
«Αποκατάσταση υποδομών και βελτίωση ασφάλειας στην 7η επαρχ. οδό, τμήμα Ζευγολατιό – Διαβολίτσι», προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ, ανάδοχος Αικατερίνη Σηφάκη, με έκπτωση 35,40%: Προτεραιότητα δίδεται στη βελτίωση του οδικού τμήματος από την έξοδο του Μελιγαλά έως τη διασταύρωση με τη σιδηροδρομική γραμμή.

Αυτή τη στιγμή έχει εκτελεστεί περίπου το 30% του έργου. Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες του συμβατικού αντικειμένου που προβλέπονταν από την έξοδο του Μελιγαλά και τη διασταύρωση της με την οδό δεξιά, προς Μερόπη έως τη διασταύρωση με δρόμο προς Μαγούλα, ενώ οι εργασίες θα συνεχιστούν υλοποιώντας την εγκεκριμένη μελέτη οδοποιίας – υδραυλικών που εκπονήθηκε μέσα από την εν λόγω εργολαβία, η οποία όμως ενδέχεται να καθυστερήσει λόγω της απαίτησης μετατόπισης εννέα στύλων και καλωδίων της ΔΕΔΔΗΕ. Για το λόγο αυτό δόθηκε παράταση μέχρι 30/4/2024.

«Αποκατάσταση υποδομών και βελτίωση ασφάλειας στην οδό Διαβολίτσι προς Αγία Θεοδώρα και Καλύβια προς Τουρκολέκα», προϋπολογισμού 800.000 ευρώ, ανάδοχος Αικατερίνη Σηφάκη, με έκπτωση 33,02%: Μέχρι στιγμής έχει εκτελεστεί το 30% του έργου. Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής των δύο δίδυμων σωληνωτών οχετών. Το διάστημα αυτό εκτελούνται εργασίες οδοστρωσίας οι οποίες διακόπηκαν προσωρινά λόγω καιρικών συνθηκών και τοποθεσίας του έργου (ορεινός όγκος με έντονο ανάγλυφο, έντονη κατά μήκος κλίση με κίνδυνο αποσάθρωσης των υλικών οδοστρωσίας). Για το λόγο αυτό δόθηκε παράταση μέχρι 30/4/2024.

«Έργα υποδομής στην οδό Δεσύλλα -Καρνάσι- Δασοχώρι, πυρόπληκτης περιοχής Δήμου Οιχαλίας», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, ανάδοχος Αφοί Παναγιωτόπουλοι ΟΕ, με έκπτωση 27,29%: Προβλέπεται να γίνουν κατασκευές οχετών στο δρόμο Δεσύλλα- Καρνάσι- Δασοχώρι για να αντιμετωπισθούν προβλήματα πλημμύρας. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν περιλαμβάνουν εκσκαφές, κατασκευή κιβωτοειδών και σωληνωτών οχετών, τοίχων, επενδυμένων τάφρων, οδοστρωσία, ασφαλτικά και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, πινακίδων σήμανσης και διαγράμμιση της οδού.
Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 60% περίπου των εργασιών.
Υπολείπονται η κατασκευή σωληνωτών οχετών σε διάφορες θέσεις της οδού Δεσύλλα-Καρνάσι, η τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων, η κατασκευή ασφαλτικού τάπητα και η διαγράμμιση του οδοστρώματος.
O ανάδοχος τον Απρίλιο του 2023 υπέβαλε ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών λόγω μη πληρωμής του 1ου λογαριασμού του έργου, οι οποίες ξεκίνησαν και πάλι τον Οκτώβριο, οπότε και πληρώθηκε ο λογαριασμός. Γι’ αυτό κρίθηκε αναγκαίο να δοθεί παράταση έως 28/02/2024.

Για την ολοκλήρωση
«Αποκατάσταση υποδομών και βελτίωση ασφάλειας στην 7η επαρχιακή οδό, τμήμα Διαβολίτσι – προς Ναό Επικούριο Απόλλωνα», ανάδοχος Ευστάθιος Τζικάκης, με έκπτωση 42,10%: Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 70% περίπου των εργασιών και υπολείπονται καθαρισμός τάφρων, κατασκευή ασφαλτικών τμημάτων και διαγράμμιση των νέων ασφαλτοστρωμένων τμημάτων

Τον Ιούλιο ο ανάδοχος υπέβαλε για έγκριση τον 1ο λογαριασμό του έργου, δεν πληρώθηκε και τον Σεπτέμβριο κατέθεσε ειδική δήλωση διακοπής εργασιών. Ο λογαριασμός πληρώθηκε τέλη Δεκεμβρίου και έχουν επανεκκινήσει οι εργασίες. Λόγω της καθυστέρησης αυτής δόθηκε παράταση έως 31/03/2024.

«Ολοκλήρωση της βελτίωσης της ασφάλειας του δρόμου Πλατάνια- πέτρινη γέφυρα Νέδα», προϋπολογισμού 360.000 ευρώ, ανάδοχος Λεωνίδας Σιώρης και ΣΙΑ Ε.Ε, με έκπτωση 0,52%:
Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί περίπου το 10% των εργασιών. Υπολείπονται οι εξής εργασίες: Κατασκευή επενδεδυμένης τάφρου. Διαμόρφωση της πλατείας με δύο στρώσεις οδοστρωσίας. Τσιμεντόστρωση υπόλοιπης οδού. Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και προειδοποιητικών πινακίδων. Εγκρίθηκε παράταση έως 30/04/2024 καθώς το έργο από 22/11/2023 βρίσκεται υπό διακοπή εργασιών.

«Καθαρισμός ρεμάτων και αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Πύλου-Νέστορος», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, ανάδοχος Μέγγος Ηλίας, με έκπτωση 31%: Προβλέπεται να γίνει καθαρισμός ρεμάτων, κατασκευή κρασπεδόρειθρων και σωληνωτών οχετών προς παροχέτευση των όμβριων υδάτων, καθώς και τοίχοι αντιστήριξης προς σταθεροποίηση των αποσαθρωμένων πρανών στην 9η επαρχιακή οδό από τον κόμβο της 1ης εισόδου Κορώνης έως τη Φοινικούντα. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής κρασπεδόρειθρων, πεζοδρομίων και οχετών, καθώς και σε ποσοστό 80% οι εκσκαφές και οι διαμορφώσεις των πρανών για την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης. Επίσης, έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή τοίχου αντιστήριξης των πρανών του εδάφους σε μήκος περίπου 60 μέτρων. Ακόμα έχει γίνει ο καθαρισμός του ρέματος Μεμί. Ήτοι έχει εκτελεστεί το έργο σε ποσοστό περίπου 80%.

Οι κύριοι λόγοι για την παράταση που εγκρίθηκε έως 31/03/2024 είναι ότι υπήρξε καθυστέρηση για την ολοκλήρωση εγκαίρως των υπολειπομένων εργασιών λόγω των συνεχών βροχοπτώσεων των προηγούμενων μηνών. Παράλληλα, το έργο τελεί υπό διακοπή από τον Οκτώβριο, καθώς δεν είχε πληρωθεί ο 1ος και ο 2ος λογαριασμός. Αυτή τη στιγμή έχει πληρωθεί ο 1ος λογαριασμός του έργου, ενώ ο 2ος παραμένει ανεξόφλητος.

«Βελτίωση – συντήρηση 35ης Επ. Οδού τμήμα Κέντρο – Τσέρια», προϋπολογισμού 150.000 ευρώ, ανάδοχος Ευστάθιος Τζικάκης, με έκπτωση 14,10%: Προβλέπονται παρεμβάσεις σε διάφορες θέσεις στην 35η επαρχιακή οδό. Μέχρι σήμερα έχει εκτελεστεί το 15% περίπου των εργασιών. Υπολείπονται εργασίες που αφορούν στην κατασκευή ασφαλτικού τμήματος περίπου 2.000 m2 και η διαγράμμιση του νέου ασφαλτοστρωμένου τμήματος. Ο ανάδοχος του έργου από το Νοέμβριο ζήτησε τη χορήγηση παράτασης έως 31/03/2024 για την αποπεράτωση των εργασιών ασφαλτόστρωσης και των υπολειπόμενων εργασιών της επαρχιακής οδού, καθώς λόγω των συνεχόμενων και παρατεταμένων βροχοπτώσεων δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθούν.

Της Βίκυς Βετουλάκη