Κι όμως είναι υποχρέωση των δημοτών τα πεζοδρόμια

Κι όμως είναι υποχρέωση των δημοτών τα πεζοδρόμια

Να και κάτι που δεν ξέραμε και μάλλον δεν το γνωρίζουν και οι δημότες.

Σύμφωνα με όσα είπε στην προχθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας ο αντιδήμαρχος κ. Μαστραγγελόπουλος, βάσει του Κτηριοδομικού Κανονισμού υπόχρεοι για την κατασκευή και συντήρηση των πεζοδρομίων και των τεχνικών έργων που τα αποτελούν (κράσπεδα, ρείθρα, υπόστρωμα και επίστρωση ή επικάλυψη) είναι οι ιδιοκτήτες των παρόδιων ακινήτων μπροστά στα οποία βρίσκονται.

Βάσει του άρθρου 24 του συγκεκριμένου Κανονισμού προβλέπονται κι άλλες υποχρεώσεις των παρόδιων ιδιοκτητών για τα πεζοδρόμια μπροστά από τα ακίνητά τους.
Β.Β.