«Να φαίνεσαι αδύναμος όταν είσαι δυνατός και δυνατός όταν είσαι αδύναμος»

«Να φαίνεσαι αδύναμος όταν είσαι δυνατός και δυνατός όταν είσαι αδύναμος»

Σουν Τζου (5ος αιώνας π.Χ. Κινέζος θεωρητικός της στρατηγικής)