Θεοφανεία Σιούτη: «Καμία υποβάθμιση σχολείου δεν έγινε, η καλύτερη σχολική χρονιά για τη Μεσσηνία»

Θεοφανεία Σιούτη: «Καμία υποβάθμιση σχολείου δεν έγινε, η καλύτερη σχολική χρονιά για τη Μεσσηνία»

«Καμία υποβάθμιση σχολείου δεν έγινε. Η καλύτερη σχολική χρονιά για τη Μεσσηνία» σχολιάζει σε ανακοίνωσή της η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, Θεοφανεία Σιούτη, με αφορμή αντιδράσεις για το λειτουργικό υποβιβασμό σχολικών μονάδων του νομού.

Όπως αναφέρεται αναλυτικά: «Με αφορμή τις μεμονωμένες αντιδράσεις για το λειτουργικό υποβιβασμό κάποιων σχολικών μονάδων του νομού, δηλώνουμε ότι:

Σύμφωνα με το Ν. 1566/85 και την ΚΥΑ φ3/897/97652/ΦΕΚ 1507/2006 η οργανικότητα των σχολικών μονάδων καθορίζεται από τον αριθμό των μαθητών. Μέχρι δεκαπέντε μαθητές λειτουργεί μονοθέσιο (1/θ), δεκαέξι έως τριάντα 2/θ, τριάντα ένας έως σαράντα πέντε 3/θ, σαράντα έξι έως εξήντα μαθητές 4/θ, εξήντα ένας έως εκατόν είκοσι πέντε 5/θ και από εκατόν είκοσι έξι έως εκατόν πενήντα 6/θ.

Από τότε έχουν γίνει πολλές αλλαγές στην εξουσία και στην ηγεσία του ΥΠΑΙΘ, καμία όμως τροποποίηση δεν έγινε και πολύ σωστά κατά την άποψή μας. Λειτούργησαν, όμως, σχολικές μονάδες με οργανικότητα μεγαλύτερη του αριθμού των μαθητών, με ανοχή, φυσικά, της Πολιτείας. Αξιολόγηση αυτής της λειτουργίας δεν έχουμε αφού σαράντα χρόνια τώρα δεν έχει γίνει καμία μορφή αξιολόγησης!

Οφείλουμε ως εκπαιδευτικοί και γονείς οι πράξεις μας να αποτελούν πρότυπο για τους μαθητές μας και τα παιδιά μας. Εάν δε αυτό το πρότυπο απενοχοποιεί την παραβίαση των νόμων ως ζήτημα αρχής, τότε είναι σαφές ότι νοσεί και οδηγούμαστε στο “Δάσκαλε, που δίδασκες και νόμο δεν εκράτεις”.

Οι δεσμεύσεις, όμως, της Πολιτείας για τους έντεκα χιλιάδες μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, έπειτα από μια δεκαετία, είναι για εξορθολογισμό της λειτουργικότητας των σχολικών μονάδων. Αυτές ήταν και είναι οι οδηγίες και οι εντολές του ΥΠΑΙΘ στους διευθυντές Εκπαίδευσης και στους περιφερειακούς διευθυντές Εκπαίδευσης. Αυτήν την κατεύθυνση υλοποιούμε ως περιφερειακές υπηρεσίες και εκεί αναφερόμαστε, την προϊσταμένη μας αρχή.

Ο προγραμματισμός λειτουργίας των σχολικών μονάδων του νομού ήταν έγκαιρος και μάλιστα από τις αρχές Αυγούστου και έγινε με βάση τα στοιχεία που είχαν αναρτήσει οι διευθυντές των σχολικών μονάδων στο MySchool. Οι ισχυρισμοί περί του αντιθέτου είναι αβάσιμοι. Στον προγραμματισμό που έγινε με πολύ περίσκεψη λάβαμε σοβαρά πολλές παραμέτρους: Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε σχολικής μονάδας, τα δημιουργούμενα τμήματα με τη συνδιδασκαλία, τους μεταφερόμενους μαθητές κ.ά.

Από τη συνδιδασκαλία δύο τάξεων δεν προκύπτει κανένα πληθωρικό τμήμα, ένα δυναμικότητας δεκαεπτά μαθητών και τα υπόλοιπα μικρότερα. Καμία ανησυχία για συνωστισμό μαθητών και συνέπειες λόγω της πανδημίας.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι παρεμβάσεις μας ήταν πολύ ήπιες και περιορίστηκαν στις σχολικές μονάδες με μαθητές λιγότερους των εξήντα.

Πέραν, όμως, της δυναμικότητας των σχολικών μονάδων ο λειτουργικός υποβιβασμός και όχι υποβάθμιση, υπαγορεύτηκε και από παιδαγωγικούς, ψυχολογικούς και διδακτικούς λόγους. Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών είναι δομημένα στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση. Αυτό προϋποθέτει τη δημιουργία ομάδων εργασίας στο τμήμα –τάξη. Οι μικρές ομάδες συγκροτούνται από τέσσερις μαθητές και με ευθύνη του εκπαιδευτικού της τάξης σε κάθε ομάδα εντάσσεται καλός μαθητής, μέτριος και αδύνατος.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει η ομάδα, ο μαθητής να γνωρίζει τι ξέρει και ο συμμαθητής. Δίνεται έτσι η δυνατότητα στον αδύνατο να βοηθηθεί. Αναπτύσσεται μια αλληλόδραση ανάμεσα στην ομάδα και μεταξύ των ομάδων και προάγεται η παιδαγωγική άμιλλα.

Γίνεται κατανοητό ότι αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει σε τάξεις των πέντε και έξι μαθητών. Είναι ξεπερασμένο το δίδυμο Δάσκαλος-Μαθητής και στην εκπαιδευτική πράξη –διαδικασία συμμετέχει και ο συμμαθητής.

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) έχει εκπονήσει και είναι στη διάθεση των εκπαιδευτικών, Ωρολόγια Προγράμματα για όλους τους τύπους των Δημοτικών Σχολείων. Έχουν δοθεί επίσης αναλυτικές και λεπτομερείς οδηγίες για τη διδασκαλία των διδακτικών αντικειμένων. Είναι αστήρικτοι και αβάσιμοι οι ισχυρισμοί ότι η παρεχόμενη εκπαίδευση στα συνδιδασκόμενα τμήματα είναι ποιοτικά κατώτερη. Αυτό είναι προσβολή για τους αποφοίτους και τους μαθητές των ολιγοθέσιων σχολείων (1/θ, 2/θ και 3/θ), όταν έχουμε τέτοιες σχολικές μονάδες στο νομό και πάρα πολλές σε όλη την επικράτεια. Αισθάνομαι, μάλιστα, επιτρέψτε μου το προσωπικό, υπερήφανη διότι σε 3/θ Δημοτικό Σχολείο φοίτησα.

Οι παράγοντες-παράμετροι μιας διδασκαλίας με πλούσια ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι πολλοί όπως: Η διδακτική πράξη, το διδακτικό υλικό, οι σύγχρονες μαθητοκεντρικές μορφές διδασκαλίας, καινοτόμες πρωτοβουλίες, το κλίμα της τάξης και του σχολείου γενικότερα, τα ερωτηματολόγια, η συνεργασία σχολείου οικογένειας, το κοινωνικό περιβάλλον, η σχολική μονάδα, η αξιολόγηση εκπαιδευτικών και του παρεχόμενου έργου κ.ά.

Η ποιότητα στην Εκπαίδευση μπορεί να εννοηθεί ως το αποτέλεσμα της λειτουργίας και της αλληλεπίδρασης ενός συνόλου παραμέτρων, οι οποίες διαμορφώνουν το πλαίσιο για την οργάνωση, τη διοίκηση και τις εκπαιδευτικές λειτουργίες.

Πέραν, όμως, όλων αυτών και για τις σχολικές αυτές μονάδες εξασφαλίσαμε ως Διεύθυνση όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για παροχή ίσων ευκαιριών. Υποστηρικτικές δομές όπου απαιτούνται, ολοήμερο σχολείο και διάθεση εκπαιδευτικών ειδικοτήτων.

Όλα αυτά τα συζητήσαμε διεξοδικά σε τρεις διαδοχικές συναντήσεις που είχαμε με εκπροσώπους των συλλόγων γονέων.

Η σχολική χρονιά που διανύουμε είναι η καλύτερη από απόψεως προσωπικού. Έγκαιροι διορισμοί μόνιμου προσωπικού από αρχές Αυγούστου, διορισμοί αναπληρωτών (δύο φάσεις), διορισμοί εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού για τις υποστηρικτικές δομές. Λειτουργούμε χωρίς κανένα πρόβλημα. Από όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία εξαρτώνται τα αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής.

Η Εκπαίδευση δε λειτουργεί με τελεσίγραφα, ύβρεις και απειλές. Ο χώρος της παιδείας είναι ευαίσθητος και χρειάζεται συνεργασία και συλλογικές δράσεις. Αντιπαρέρχομαι τις εναντίον μου προσωπικές επιθέσεις παρακαλώ και προσκαλώ τον κάθε έναν να συνεργαστούμε για το καλό των μαθητών μας και την πρόοδό τους».