Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Θα το παραδώσουν έτοιμο και με κορδέλα

Αεροδρόμιο Καλαμάτας: Θα το παραδώσουν έτοιμο και με κορδέλα

Πρώτα οι παρεμβάσεις από το Δημόσιο και το 2023 ανάδοχος

Οι παρεμβάσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στα 13 από τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια (σ.σ. μεταξύ αυτών και της Καλαμάτας)  δεν πρόκειται να επηρεάσουν τη λειτουργία των αερολιμένων, ενώ θα είναι «αθέατες» από τους επιβάτες, όπως αναφέρουν ενημερωμένες πηγές.

Ο λόγος για τα έργα, συνολικού προϋπολογισμού 132 εκατ. ευρώ, τα οποία ανήκουν στο πεδίο ευθύνης του Δημοσίου, θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) και αποσκοπούν στη συμμόρφωση των περιφερειακών αεροδρομίων με τις προδιαγραφές πιστοποίησης του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA). Πώς όμως, προέκυψε η συγκεκριμένη υποχρέωση;

Το 2017, οπότε τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια παραχωρήθηκαν στη Fraport Greece, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) προχώρησε στην πιστοποίησή τους, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας (safety) Ε.Κ. 139 της EASA, οι οποίες αφορούν όλα τα επιχειρησιακά δεδομένα των υποδομών (διάδρομοι κ.ά.), τις διαδικασίες λειτουργίας (πυρασφάλειας κ.ά.), αλλά και τη μορφή οργάνωσης ενός σύγχρονου αερολιμένα.

Αρκετά όμως, χρόνια νωρίτερα, το 2013, οπότε ξεκίνησε η διαδικασία για την αξιοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων, το Δημόσιο είχε κληθεί να αποφασίσει εάν οι όροι του διαγωνισμού θα προβλέπουν ότι ο προτιμητέος επενδυτής θα υλοποιήσει και τις παρεμβάσεις που πρόκειται, σήμερα, να χρηματοδοτήσει το Ταμείο Ανάκαμψης.

Εάν ο διαγωνισμός προέβλεπε το συγκεκριμένο όρο, τότε, όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, το Δημόσιο θα εισέπραττε χαμηλότερο τίμημα καθώς ο παραχωρησιούχος θα έπρεπε να επωμιστεί το κόστος των εν λόγω έργων που δεν επηρεάζουν την λειτουργία των αεροδρομίων, αλλά βελτιστοποιούν ορισμένες από τις προδιαγραφές ασφάλειάς τους. Ως αποτέλεσμα, αποφασίστηκε, τότε, τα συγκεκριμένα έργα να πραγματοποιηθούν στο μέλλον.

Αυτό είναι το ιστορικό που συνοδεύει τα συγκεκριμένα έργα που περιλαμβάνουν παρεμβάσεις κατά βάσει στους αεροδιαδρόμους (π.χ. διαπλάτυνση, φωτισμό κτλ.). Σύμφωνα με το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα, ανάδοχος ενδέχεται να υπάρξει μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2023.