Μελέτη παρουσιάζει ότι το φυσικό αέριο θα είναι ασύμφορο μετά το 2030

Μελέτη παρουσιάζει ότι το φυσικό αέριο θα είναι ασύμφορο μετά το 2030

Αναλυτική μελέτη για τη βιωσιμότητα του φυσικού αερίου στη θέρμανση στα νοικοκυριά της Πελοποννήσου και τι κόστος θα επιφέρει με βάση και τις νέες πολιτικές στην Ευρώπη και την Ελλάδα, παρουσιάσθηκε σε εκδήλωση στο πλαίσιο δύο ευρωπαϊκών έργων για την ενεργειακή απόδοση και την ενεργειακή ένδεια (www.ensmov.eu και www.enpor.eu).

Την ομάδα εργασίας της μελέτης αποτελούν οι Βλάσιος Οικονόμου, Βασίλης Σταύρακας, Χρήστος Τουρκολιάς, Δήμητρα Τζανή και Δημήτρης Παπαντώνης και έγινε από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ενέργειας και Κλιματικής Πολιτικής (IEECP).

Ασύμφορο το φυσικό αέριο

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης, το φυσικό αέριο από το 2030 γίνεται πια ασύμφορο (ακόμα και αν οι τιμές εξισορροπηθούν) σε όλα τα σενάρια και θα πρέπει τότε τα νοικοκυριά να αλλάξουν πάλι τον τρόπο θέρμανσής τους

Τα νοικοκυριά στο σύνολο μπορεί να επιβαρυνθούν επιπλέον με 200-250 ευρώ/νοικοκυριό (ετήσια προς το 2040) με τη χρήση φυσικού αερίου, ενώ εάν προβούν σε αντικατάσταση με αντλίες θερμότητας και ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, η επιβάρυνση φτάνει τα 100-120 ευρώ. Αντίστοιχα, εάν αυξηθούν οι ενεργειακές αναβαθμίσεις (στο 2% ετήσια των κτιρίων – επιπλέον του εθνικού στόχου) η επιβάρυνση συνολικά με το φυσικό αέριο θα είναι 100 ευρώ έναντι 70 ευρώ με αντλίες θερμότητας.

Βάσει της μελέτης πάντα, το κόστος ανά νοικοκυριό στο σενάριο που χρησιμοποιεί φυσικό αέριο στη θέρμανση αυξάνεται κατά 6.2% το 2040 σε σχέση με το 2020 (εάν προβεί και σε ανακαινίσεις), ενώ εάν στραφεί γρηγορότερα σε αντλίες θερμότητας μειώνεται κατά 11.3%. Αντίστοιχα, εάν οι ενεργειακές αναβαθμίσεις αυξηθούν (2% ετήσια), το κόστος μειώνεται κατά 26.2% με φυσικό αέριο και κατά 50% με αντλίες θερμότητας

Εάν η Περιφέρεια συνεισφέρει με 10% στα τρέχοντα και μελλοντικά προγράμματα εξοικονόμησης (περίπου με 7-8 εκατ. ευρώ το χρόνο), 7.800 νοικοκυριά κάθε χρόνο θα μπορούσαν να πετύχουν ριζική αναβάθμιση και να ξεφύγουν από την ενεργειακή ένδεια.

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα πρέπει να συμμετέχει σε προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης και να μη θεωρεί το φυσικό αέριο σαν καύσιμο που θα μειώσει το κόστος στα νοικοκυριά. Χρειάζεται προσανατολισμός στο να συμπεριλάβει καθαρές τεχνολογίες (όχι ορυκτού αερίου) στο Επιχειρησιακό της Πρόγραμμα 2021-2030, όπως και δράσεις ενεργειακής ένδειας (όπου στο υποβληθέν Πρόγραμμα απουσιάζουν)

Εν συντομία, το κύριο μήνυμα είναι ότι το φυσικό αέριο την επόμενη 10-20ετία ενδέχεται να μη φέρει εξοικονομήσεις στο κόστος στα νοικοκυριά και πρέπει η Περιφέρεια να βοηθήσει τα νοικοκυριά στις ενεργειακές αναβαθμίσεις κτηρίων και στην αλλαγή σε καθαρότερα καύσιμα.

Θα έπρεπε να συζητηθεί κατά το πόσο η δημόσια χρηματοδότηση νέων αγωγών αερίου έχει νόημα, όταν το καύσιμο δε θα μπορέσει να επιφέρει οικονομικότερα αποτελέσματα στα νοικοκυριά, από τα οποία θα ζητηθεί να ξανα-πληρώσουν ένα νέο τρόπο θέρμανσης από το 2030 και μετά. Οι εναλλακτικές τεχνολογίες, αν συνδυαστούν με ενεργειακές αναβαθμίσεις, φαίνεται να έχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα στην περίοδο της 10-20ετίας.