Παραίτηση Κων/νου Ψυχάρη από άμισθος Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου Πύλου – Νέστορος

Παραίτηση Κων/νου Ψυχάρη από άμισθος Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου Πύλου – Νέστορος

Με την παρούσα ανακοίνωση γνωστοποιώ την παραίτησή μου από άμισθος Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου Πύλου – Νέστορος κ. Παναγιώτη Καρβέλα σε θέματα Τύπου, Ενημέρωσης, Επικοινωνίας και οργάνωσης Δομών Γραφείου, την οποία έχω ήδη υποβάλει εγγράφως από τις 26 Οκτωβρίου 2021, για λόγους αυτοσεβασμού.

Άσκησα τα καθήκοντά μου με συνέπεια και διάθεση άδολης και ανιδιοτελούς προσφοράς. Εξ αρχής όμως στον εργασιακό μου βίο έχω θέσει κόκκινες γραμμές που όταν αυτές ξεπερνιούνται, τα όρια είναι διακριτά.

Ευχαριστώ από καρδιάς όλους με τους οποίους συνεργάστηκα, ευχόμενος υγεία και κάθε επιτυχία.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζω στην κυρία Ελένη Καζάνα, Ειδική Συνεργάτιδα του Δημάρχου, έχουσα την ευθύνη του Γραφείου Τύπου, Δημοσίων Σχέσεων και Εθιμοτυπίας του Δήμου, με την οποία είχα αγαστή συνεργασία και  συναντίληψη.

Τέλος στην Δημοτική Αρχή εύχομαι καλή και γόνιμη υπόλοιπη θητεία.

Καλαμάτα 17 Νοεμβρίου 2021

Κωνσταντίνος Ψυχάρης

Σύμβουλος Επικοινωνίας