Το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας ζητά επαναλειτουργία Γυμνασίου Κοπανακίου & ίδρυση Μουσικού Γυμνασίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας ζητά επαναλειτουργία Γυμνασίου  Κοπανακίου & ίδρυση Μουσικού Γυμνασίου

Την επαναλειτουργία του Γυμνασίου Κοπανακίου, καθώς και την ίδρυση Μουσικού Γυμνασίου, όπως έχει αιτηθεί ήδη από το 2018, ζητά με ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας.

Στην απόφαση από την τελευταία συνεδρίαση του Σώματος, που δημοσιεύθηκε χθες στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: 6ΣΙΤΩΗΕ-Φ29 και θέμα «Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Σχολικό έτος 2022-2023» αναγράφεται: «Εισάγοντας το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ο πρόεδρος είπε: Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, πρέπει να αποφασίσομε για τυχόν μεταβολές στις Σχολικών Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Γενικής Εκπαίδευσης (Γυμνάσια Λύκεια) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας για το σχολικό έτος 2022-2023. Για το Δήμο Τριφυλίας τόσο από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση όσο και από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση δεν προτείνεται καμία μεταβολή.

Προτείνω: Να συμφωνήσομε με την πρόταση για καμία σχολική μεταβολή (ίδρυση, προαγωγή-συγχώνευση, υποβιβασμός-κατάργηση ή μετατροπή σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2022-2023) για τις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Όσον αφορά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Την Επαναλειτουργία του Γυμνασίου Τ.Κ. Κοπανακίου, διότι υπάρχει ικανός αριθμός μαθητών που μετακινούνται από τη Δ.Ε. Αετού στο Γυμνάσιο Δωρίου που δικαιολογεί την επαναλειτουργία του, δεδομένου ότι υπάρχει και διδακτήριο. Την ίδρυση και λειτουργία Μουσικού Γυμνασίου στο Δήμο μας ως έχομε αιτηθεί και με το αριθ. 16117/06-11-2018 έγγραφό μας προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας που έχει ως κάτωθι: “Μετά από έρευνα που πραγματοποιήσαμε στα Δημοτικά Σχολεία του Δήμου, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, από τους μαθητές της ΣΤ’ Τάξης, μετά την αποφοίτησή τους από το Δημοτικό Σχολείο, να συνεχίσουν τη φοίτησή τους σε Μουσικό Γυμνάσιο. Το ενδιαφέρον για μουσική παιδεία και σπουδές ενισχύεται και από το γεγονός ότι στο Δήμο λειτουργούν τρεις Φιλαρμονικές, επομένως δικαιολογημένα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για ενασχόληση των παιδιών με τη μουσική. Μουσικό Γυμνάσιο, δυστυχώς, λειτουργεί μόνο στην Καλαμάτα για την κάλυψη των αναγκών του νομού, αυτό όμως, λόγω μεγάλων αποστάσεων, λειτουργεί αποτρεπτικά για τους μαθητές της περιοχής μας (Κυπαρισσία, Φιλιατρά και Γαργαλιάνους). Είναι επιτακτική ανάγκη να ιδρυθεί και λειτουργήσει Μουσικό Γυμνάσιο για να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες της ευρύτερης περιοχής. Σας ενημερώνουμε επίσης πως ο Δήμος διαθέτει κτηριακές εγκαταστάσεις για τη στέγαση και του Μουσικού Γυμνασίου και προτίθεται να καλύψει τα λειτουργικά του έξοδα. Παρακαλούμε να υιοθετήσετε την πρότασή μας αυτή και να τη στηρίξετε. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πλέον πληροφορία χρειαστείτε”.

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Δημήτριος Δριμής κατέθεσε: “Ναι στις προτάσεις ίδρυσης Μουσικού Γυμνασίου και επαναλειτουργίας του Γυμνασίου Κοπανακίου. Για το Γυμνάσιο Κοπανακίου η πρόταση θα πρέπει να τεκμηριωθεί σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς. Υπάρχει, για παράδειγμα, 6τάξιο Δημοτικό με μέσο όρο παιδιών 85 τα τρία τελευταία χρόνια, που τροφοδοτεί το Γυμνάσιο κ.λπ.”». 

Του Ηλία Γιαννόπουλου