Τριφυλία: Επιμονή στην ανάπλαση πλατείας Γαργαλιάνων, αντίδραση Μερκούρη

Τριφυλία: Επιμονή στην ανάπλαση πλατείας Γαργαλιάνων, αντίδραση Μερκούρη

Τη σφοδρή αντίδραση του Γιάννη Μερκούρη προκάλεσε στην τελευταία συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Τριφυλίας η εισαγωγή θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορούσε τροποποίηση προϋπολογισμού συνολικού ποσού 731.830 ευρώ. Στην τροποποίηση περιλαμβάνονται μειώσεις εξόδων από υπάρχοντες κωδικούς και δημιουργία νέων πιστώσεων σε νέους κωδικούς, όπως η ανάπλαση πλατείας Γαργαλιάνων, στην οποία είναι γνωστό πως αντιδρούν το Συμβούλιο Κοινότητας Γαργαλιάνων, το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας, σύλλογοι, φορείς, επιστήμονες, πρώην αυτοδιοικητικοί και κάτοικοι των Γαργαλιάνων.

Στην απόφαση της Ο.Ε., που δημοσιεύθηκε χθες στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: Ψ3ΚΦΩΗΕ-8Λ6, αναγράφεται ότι ο πρόεδρός της, αντιδήμαρχος Δημήτριος Στριμπάκος, εισάγοντας το 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης ζήτησε «την έγκριση της συζήτησής του ως κατεπείγοντος, για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και καθώς η παρούσα απόφαση πρέπει να υποβληθεί στο αμέσως επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο».

Η επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα τη συζήτηση και στη συνέχεια ο πρόεδρος είπε: «Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί ουσιαστικά τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίζεται αυτός. Ως εκ τούτου, για τις αναμορφώσεις ακολουθείται η ίδια διαδικασία που ακολουθείται για την ψήφιση του προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων των παρ. 8 & 9 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, όπως πλέον ισχύουν.

Αυτό, άλλωστε, συνάγεται κι από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/2007, αλλά κι από το άρθρο 72, παρ. 1 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 40, παρ. 1 του Ν.4735/2020, σύμφωνα με τα οποία η Οικονομική Επιτροπή, ως το κατ’ εξοχήν όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου, θα πρέπει να εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου. Κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση του προϋπολογισμού, προς δημιουργία νέων κωδικών εσόδων κι εξόδων κι ενίσχυση υπαρχουσών κωδικών εξόδων, όπως αναφέρεται και στο από 23/11/2021 εισηγητικό σημείωμα της Οικονομικής μας Υπηρεσίας. Θέτω υπόψη σας το από 23/11/2021 εισηγητικό έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας και παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά».

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Μερκούρης τοποθετήθηκε ως εξής: «Δε συναινώ να εισαχθεί το θέμα αυτό για συζήτηση και λήψη απόφασης από το Σώμα διότι: Ένα θέμα πολύ σοβαρό το φέρνετε εκτός ημερήσιας διάταξης πενήντα λεπτά (!) πριν από τη συνεδρίαση, όταν η πρόσκληση έχει κυκλοφορήσει από το μεσημέρι της Παρασκευής. Δεν ήταν έτοιμη; Ακολουθείτε αυτά τα δύο χρόνια μια τακτική που εμένα προσωπικά με προσβάλλει και πιστεύω και τα άλλα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. Θέματα σοβαρά έρχονται την τελευταία στιγμή. Προσπαθείτε να μας αιφνιδιάσετε; Μας θεωρείτε δεδομένους ότι δε θα αντιδράσουμε και όταν αντιδρούμε μας υβρίζετε. Για πολλοστή φορά θα επισημάνω ότι λειτουργείτε απρογραμμάτιστα. Γιατί τόση βιασύνη για τη σημερινή τροποποίηση; Είμαστε ένα μήνα πριν από την εκπνοή του χρόνου. Τι μπορείτε να κάνετε; Ακολουθεί προϋπολογισμός και τεχνικό πρόγραμμα και πριν από την ψήφισή τους δε θα μπορείτε να λειτουργήσετε. Ακατανόητη αυτή η βιασύνη σας. Γρήγορα ξεχνάτε την επισκευή του κτηρίου ρολογιού στα Φιλιατρά, το στοιχειωμένο έργο στο Καλό Νερό, την αποκατάσταση του δημοτικού κτηρίου στον Πύργο Τριφυλίας και τις εργασίες στο Κλειστό Γυμναστήριο Γαργαλιάνων, για το οποίο υπάρχει πρόσφατη απόφαση του υπερκείμενου οργάνου, του Δημοτικού Συμβουλίου. Για τη δημιουργία του κωδικού της πλατείας Γαργαλιάνων οφείλατε να έχετε έλθει σε συνεννόηση με την τοπική κοινωνία. Προχωράτε σε μια κίνηση επίδειξης δύναμης και δε σας απασχολεί η άποψη των πολιτών. Όσο για τη στέγη του Δημοτικού Σχολείου Κοπανακίου, έπρεπε να είχατε ήδη αναθέσει το έργο όπως προβλέπεται και όπως πράξατε για εργασίες αγροτικής οδοποιίας στη Δ.Ε. Γαργαλιάνων. Ζητήστε και καμιά προσφορά για τις απευθείας αναθέσεις! Αν επιμένετε να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ψηφίζω κατά και καταγγέλλω τον τρόπο που λειτουργείτε».

Αξίζει να σημειωθεί πως τελικά ελήφθη κατά πλειοψηφία απόφαση, με θετικές ψήφους μόνο των τεσσάρων αντιδημάρχων Δημητρίου Στριμπάκου, Αντωνίου Βλάχου, Νικολάου Φρούσου και Αλεξάνδρου Κουτρουμπή, ενώ περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:

-Αύξηση εσόδων από μείωση προβλεπόμενων εξόδων από: Επισκευή σχολικών κτηρίων Κυπαρισσίας ποσού 96.330 ευρώ. Επισκευή κτηρίου ρολογιού και δημοτικού καταστήματος Φιλιατρών ποσού 34.825,45 ευρώ. Επισκευή Δημ. Καταστήματος Πύργου ποσού 24.844,26 ευρώ. Εργασίες Κλειστού γυμναστηρίου Γαργαλιάνων ποσού 67.762,29 ευρώ. Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων Καλού Νερού (Νέο έργο) ποσού 91.800 ευρώ. Δημιουργία νέων πιστώσεων για: Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση & εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες 87.420 ευρώ και Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Γαργαλιάνων 328.848 ευρώ.

Έξοδα – Ενίσχυση υπαρχουσών πιστώσεων: Επισκευή σχολικών κτηρίων Αετού ποσού 48.780 ευρώ. Δημιουργία νέων πιστώσεων: Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση & εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες ποσού 134.970 ευρώ. Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Γαργαλιάνων ποσού 548.080 ευρώ.

Του Ηλία Γιαννόπουλου