Καλαμάτα: Όχι της Εφορείας Αρχαιοτήτων για δημιουργία χώρου στάθμευσης κάτω από το Κάστρο

Καλαμάτα: Όχι της Εφορείας Αρχαιοτήτων για δημιουργία χώρου στάθμευσης κάτω από το Κάστρο

Δεν ενέκρινε μελέτη για τη δημιουργία ιδιωτικού χώρου στάθμευσης οχημάτων σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλεξανδράκειων Κληροδοτημάτων, επί των οδών Μεσσηνιακής Γερουσίας και Βιλλεαρδουίνου, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας.

Όπως εξηγεί η ΕΦΑ στην απόφασή της, δεν ενέκρινε τη μελέτη στο χώρο που βρίσκεται κοντά στο Κάστρο Καλαμάτας και για τους εξής λόγους:

-Οι επεμβάσεις που προτείνονται δε συνάδουν με τον προσωρινό χαρακτήρα του έργου

-Χαρακτηρίζεται προβληματική η κατασκευή θύρας εισόδου στο συγκεκριμένο σημείο η οποία θα λειτουργεί με τηλεχειριστήριο.

Δεν έχει ερευνηθεί ανασκαφικά
Ιδιαίτερα, όμως, επισημαίνεται ότι «η συγκεκριμένη ιδιοκτησία δεν έχει ποτέ ερευνηθεί ανασκαφικά και δεδομένης της θέσης της παρουσιάζει αυξημένο αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Οι διαμορφώσεις που προτείνονται χωρίς προηγούμενη ανασκαφική διερεύνηση, θα παγιώσουν την εικόνα του χώρου, ενδεχομένως επ’ αόριστον, και θα δυσκολέψουν την όποια πιθανή διενέργεια ανασκαφικής έρευνας στο μέλλον».

Τέλος, αναφέρεται ότι εξαιτίας της εγγύτητας του συγκεκριμένου οικοπέδου με το Κάστρο ο εν λόγω χώρος είναι σκόπιμο να παραμείνει, αφενός, αδόμητος και, αφετέρου, να αξιοποιηθεί με διαφορετικό τρόπο, ως ελεύθερος υπαίθριος χώρος με προσεκτικά σχεδιασμένες και επιλεγμένες διαμορφώσεις/χρήσεις, προς όφελος του συνόλου των δημοτών της πόλης.

«Μια ανάλογη λύση ταυτίζεται δε απόλυτα και με το γενικότερο σκεπτικό της υπηρεσίας μας για τη συνολική ανάδειξη του κάστρου, για την οποία εδώ και χρόνια γίνονται σημαντικές προσπάθειες, στις οποίες περιλαμβάνεται η δημιουργία μιας περιμετρικής ελεύθερης ζώνης μέσω απαλλοτριώσεων, αλλά και η πρόσφατη διαμόρφωση- ανάδειξη του χώρου έμπροσθεν της εισόδου του κάστρου», υπογραμμίζεται στην απόφαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων.

Της Βίκυς Βετουλάκη