Κέντρο Υγείας Καλαμάτας: Επείγουν οι λύσεις για ουσιώδη ζητήματα

Κέντρο Υγείας Καλαμάτας: Επείγουν οι λύσεις για ουσιώδη ζητήματα

Λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι διανύουμε μια από τις δυσκολότερες περιόδους των τελευταίων χρόνων στον τομέα της υγείας λόγω του κορωνοϊού, κάποια ουσιώδη ζητήματα έχουν μπει σε «δεύτερη μοίρα», καθώς τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα αλλού.

Έτσι, σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό, μηχανήματα που υπολειτουργούν, καθώς και εικόνες, όπως αυτές με σπασμένες οροφές και νερά να πέφτουν στο χώρο του εξεταστηρίου, δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση δείγμα ορθής λειτουργίας υγειονομικής μονάδας, προκειμένου να προσφέρει στο ακέραιο τις υπηρεσίες της στους δεκάδες καθημερινούς ασθενείς της.

Με βάση τα παραπάνω αποτελεί κάτι παραπάνω από υποχρέωση των αρμοδίων να μελετήσουν προσεκτικά το ζήτημα της υγείας σε τοπικό επίπεδο, καθώς οι ανάγκες της περιοχής είναι αυξημένες, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις οι ανάγκες των ασθενών δε δύνανται να καλυφθούν λόγω των παρατηρούμενων ελλείψεων.

Χρ.Μ.