Μέχρι τέλος του μήνα οι αιτήσεις για ρύθμιση χρεών που δημιουργήθηκαν στην πανδημία

Μέχρι τέλος του μήνα οι αιτήσεις για ρύθμιση χρεών που δημιουργήθηκαν στην πανδημία

Λίγο χρόνο έχουν ακόμα οι ελεύθεροι επαγγελματίες και εργαζόμενοι που θέλουν να υπαχθούν στη ρύθμιση την οποία θεσμοθέτησε το υπουργείο Οικονομικών και αφορά στα χρέη που δημιουργήθηκαν εν μέσω της πανδημίας, αλλά παρέμειναν  παγωμένα όλο το τρέχον διάστημα.

Η ρύθμιση αφορά αυστηρά και μόνο στα χρέη της πανδημίας, που δημιουργήθηκαν εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων, τα οποία αποτελούν την πρώτη βασική προϋπόθεση για την ένταξη των ενδιαφερόμενων φορολογουμένων, οι οποίοι ανέρχονται στους 828 χιλιάδες.

Αιτήσεις μέχρι τέλος του χρόνου
Μικρή χρονική ανάσα δίνεται στους φορολογούμενους που θα την επιλέξουν, υπό την έννοια ότι η πρώτη καταβολή ξεκινά από το νέο έτος και δε συμπίπτει χρονικά με τις συσσωρευμένες υποχρεώσεις που έχει η πλειοψηφία των πολιτών έως 31/12/2021. Ειδικότερα, οι φορολογούμενοι πολίτες που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στη ρύθμιση, θα πρέπει μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021  να υποβάλουν τις αιτήσεις υπαγωγής, αλλά  υποχρέωση για την καταβολή της  πρώτης δόσης έχουν μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2022.

Η  ρύθμιση αφορά αυστηρά και μόνο τους πληττόμενους από την πανδημία, με το περιθώριο ένταξης να αφορά πλήθος φυσικών προσώπων, με βάση τη διευρυμένη λίστα ΚΑΔ. Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν πληγεί από την υγειονομική κρίση και άφησαν απλήρωτες και αρρύθμιστες οφειλές προς την εφορία οι οποίες βεβαιώθηκαν από την 1η Μαρτίου 2020 έως την 31η Ιουλίου 2021.

Επίσης, το μέτρο αφορά στους ιδιοκτήτες ακινήτων που έκαναν δήλωση Covid, τους ανέργους που εγγράφηκαν στον ΟΑΕΔ και τους εργαζόμενους που ήταν σε αναστολή ή στο ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.

Μόνο για ληξιπρόθεσμα χρέη
Το ελάχιστο ποσό κάθε μηνιαίας δόσης θα ανέρχεται σε 30 ευρώ για ποσά οφειλών μέχρι 1.000 ευρώ και σε 50 ευρώ για ποσά οφειλών άνω των 1.000 ευρώ. Οι 72 δόσεις ρυθμίζονται με επιτόκιο 2,5%, ή άτοκα σε 36 δόσεις. Η καταβολή της πρώτης δόσης θα γίνει μέχρι την 31η Ιανουαρίου του 2022. Να σημειωθεί ότι όσοι επιλέξουν να ρυθμίσουν τις οφειλές σε περισσότερες από 36 δόσεις, τότε η ρύθμιση θα είναι έντοκη για το σύνολο των δόσεων και όχι για τις επιπλέον. Δηλαδή εάν κάποιος θελήσει θα ρυθμίσει το οφειλόμενο ποσό σε 50 δόσεις, τότε θα είναι έντοκες και οι 50 μηνιαίες δόσεις.

Διευκρινίζεται ότι στη ρύθμιση δεν μπορούν να ενταχθούν ο φετινός φόρος εισοδήματος και ο ΕΝΦΙΑ, καθώς δεν αποτελούν ληξιπρόθεσμα χρέη, αλλά βεβαιωθέντες οφειλές.

Ποιοι εντάσσονται
Οι κατηγορίες οφειλετών που μπορούν να ενταχθούν είναι:

-Επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν χαρακτηριστεί ως πληττόμενοι βάσει ΚΑΔ από το υπουργείο Οικονομικών (θα χρησιμοποιηθεί η διευρυμένη λίστα ΚΑΔ Απριλίου 2020).

-Εργαζόμενοι που η σύμβαση εργασίας τους έχει τεθεί σε προσωρινή αναστολή και έχουν λάβει αποζημίωση ειδικού σκοπού ή είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.

-Ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν λάβει μειωμένο μίσθωμα βάσει δήλωσης COVID.

-Άνεργοι εγγεγραμμένοι το εν λόγω διάστημα στον ΟΑΕΔ.

Οι οφειλές που ρυθμίζονται είναι:

-Όλες οι βεβαιωμένες στις ΔΟΥ και στα Ελεγκτικά Κέντρα αρρύθμιστες οφειλές (ΦΠΑ, Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών, φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής, πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων)

-Όλες οι βεβαιωμένες στις ΔΟΥ και τα Ελεγκτικά Κέντρα οφειλές που ήταν ληξιπρόθεσμες

-Φόρος εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ. Σημειώνεται ότι στη ρύθμιση δεν εντάσσονται οι φόροι που έχουν βεβαιωθεί και αφορούν στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλεται αυτό το διάστημα

-Όλες οι ασφαλιστικές εισφορές που δεν έχουν πληρωθεί.