Δ.Σ. Τριφυλίας: Σήμερα το πρωί η 1η συνεδρίαση του 2022

Δ.Σ. Τριφυλίας: Σήμερα το πρωί η 1η συνεδρίαση του 2022

Σε συνεδρίαση, την 1η τακτική μικτή (με τηλεδιάσκεψη και δια ζώσης), συγκαλείται για σήμερα το πρωί και ώρα 11:00 το δημοτικό συμβούλιο Τριφυλίας, με 4 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Τα τρία πρώτα είναι τα ίδια με των τριών έκτακτων συνεδριάσεων στην εκπνοή του 2021, εκ των οποίων τα δύο αναβλήθηκαν λόγω μη απαρτίας και το τρίτο,  το πρωί της παρελθούσης Τετάρτης, η ευρεία πλειοψηφία του Σώματος δεν ενέκρινε το έκτακτο και κατεπείγον της συνεδρίασης. Σε αυτά προστέθηκε ακόμα ένα θέμα.

Τα θέματα της σημερινής συνεδρίασης έχουν ως εξής: Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος έτους 2021 (Σχ.328/2021 ΑΟΕ), Αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών για τον υπολογισμό του Τ.Α.Π. από 01-01-2022 (Σχ.288/2021 ΑΟΕ),  Δακοκτονία έτους 2022,  Έγκριση της αριθ.24/2021 ΑΔΣ του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης-Αθλητισμού με θέμα: «Κατάρτιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ με την επωνυμία του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας-Αλληλεγγύης-Αθλητισμού».

Του Ηλία Γιαννόπουλου