Εκπόνηση μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας σε περιοχές της Καλαμάτας

Εκπόνηση μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας σε περιοχές της Καλαμάτας

Σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας υπεγράφη χθες από το δήμαρχο Καλαμάτας, Θανάση Βασιλόπουλο, και τον ανάδοχο Αθανάσιο Μακρή.

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στον καθορισμό της γεωλογικής καταλληλότητας των περιοχών του Δήμου Καλαμάτας που οριοθετήθηκαν ως πληγείσες και επαπειλούμενες, μετά την εκδήλωση των κατολισθήσεων του 2019.

Σκοπός της μελέτης είναι: Ο εντοπισμός και ο διαχωρισμός από απόψεως εδαφικών συνθηκών, περιοχών ως κατάλληλων, ακατάλληλων και κατάλληλων υπό προϋποθέσεις για δόμηση.

Επίσης, η σαφής περιγραφή των προϋποθέσεων ή και των αναγκαίων μέτρων βελτίωσης των εδαφών ή άλλων μέτρων προστασίας που απαιτούνται ούτως ώστε στις κατάλληλες υπό προϋποθέσεις περιοχές να καταστεί δυνατή η οικοδόμηση καθώς και η κατ’ αρχήν εκτίμηση του κόστους λήψης τυχόν μέτρων προστασίας σε σχέση προς την κλίμακα του κάθε έργου.

Τέλος, η υποβολή προτάσεων για το είδος των περαιτέρω μελετών και ερευνών που απαιτούνται για την αποσαφήνιση της γεωλογικής καταλληλότητας των προς δόμηση περιοχών στο βαθμό που τα στοιχεία της μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας δεν επαρκούν ή για τον αποχαρακτηρισμό ακαταλλήλων για δόμηση περιοχών.