ΕΤΑΠ Πελοποννήσου: Επιδοτούμενα προγράμματα εργαζομένων

ΕΤΑΠ Πελοποννήσου: Επιδοτούμενα προγράμματα εργαζομένων

Επιδοτούμενα προγράμματα εργαζομένων θα υλοποιήσει η ΕΤΑΠ Πελοποννήσου & Ιονίων Νήσων του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας στo πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα Επαγγελματικής Κατάρτισης Εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις (ΛΑΕΚ1-49) έτους 2019».

Ειδικότερα: 

-Διαπροσωπικές σχέσεις-Διαχείριση συναισθημάτων,

Επιμελητήριο Μεσσηνίας, από 13/1 έως 3/2, 40 ώρες, 15 καταρτιζόμενοι

-Διαχείριση συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο, Ομοσπονδία Επαγγελματικών-Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Καλαμάτας και Ν. Μεσσηνίας, από 13/1 έως 3/2, 40 ώρες, 15 καταρτιζόμενοι

-Βασικές γνώσεις Η/Υ, Ομοσπονδία Επαγγελματικών-Βιοτεχνικών και Εμπορικών Σωματείων Καλαμάτας και Ν. Μεσσηνίας, από 12/1 έως 5/2, 40 ώρες, 15 καταρτιζόμενοι

-Διαχείριση δύσκολων πελατών-Διαχείριση συμπεριφορών στον εργασιακό χώρο, Φαρμακευτικός Σύλλογος Μεσσηνίας, από 12/1 έως 26/2, 40 ώρες, 15 καταρτιζόμενοι

-Ψυχική υγεία/Συναισθηματική Νοημοσύνη στο χώρο της εργασίας, Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας, από 12/1 έως 16/2, 40 ώρες, 15 καταρτιζόμενοι

-Διαχείριση εργασιακού στρες, Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας, από 12/1 έως 16/2, 40 ώρες, 15 καταρτιζόμενοι.