Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γιάλοβα από σήμερα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις  στη Γιάλοβα από σήμερα

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στην εθνική οδό Πύργου – Κυπαρισσίας – Πύλου – Μεθώνης και συγκεκριμένα στο τμήμα που διέρχεται τη Γιάλοβα του Δήμου Πύλου- Νέστορος, από σήμερα Πέμπτη και για 5 μέρες.

Οι ρυθμίσεις κρίθηκαν αναγκαίες για την εκτέλεση των εργασιών που αφορούν στην εγκάρσια διέλευση αγωγών δικτύων από την περιοχή της Γιάλοβας και συγκεκριμένα στο 215ο χλμ. της 9ης εθνικής οδού, καθόσον δεν καθίσταται εφικτή η αποπεράτωση των εργασιών αυτών σε φάσεις κατασκευής ταυτόχρονα με την ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων.

Αποφασίσθηκε, λοιπόν, η εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων μέσω παράκαμψης μήκους περίπου 80 μέτρων στο 215ο χλμ. της 9ης εθνικής οδού Πύργου – Κυπαρισσίας – Πύλου – Μεθώνης, σε απόσταση 150 μ. βορειοδυτικά του ρεύματος «Ξεριά», εντός οικοπέδου ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΤΕΜΕΣ ΑΕ.». Η ανάδοχος εταιρεία «ΤΕΜΕΣ ΑΕ.» υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των έργων (κατασκευή παράκαμψης στο ως άνω περιγραφόμενο σημείο της εθνικής οδού και ολοκλήρωση εγκάρσιας διέλευσης αγωγών δικτύων) να τοποθετήσει και να συντηρεί την απαιτούμενη οδική σήμανση, καθώς και για τη λήψη όλων των μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων.