Νέα έργα ανάπλασης «εξευρωπαΐζουν» το μέτωπο Μ. Μαντίνεια – Κιτριές

Νέα έργα ανάπλασης «εξευρωπαΐζουν» το μέτωπο  Μ. Μαντίνεια – Κιτριές

Την υπογραφή της νέας τροποποιημένης προγραμματικής σύμβασης για την ωρίμανση των μελετών και του έργου που προβλέπει την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου από τη Μ. Μαντίνεια έως τις Κιτριές, ενέκριναν οι Οικονομικές Επιτροπές Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Καλαμάτας.

Τα άλλα δύο μέρη που συμμετέχουν στη σύμβαση είναι ο Δήμος Δυτικής Μάνης και ο Αναπτυξιακός Οργανισμός «Πάρνωνας Α.Ε.».

Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι η μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης των διαδικασιών ωρίμανσης του έργου από τους Δήμους Καλαμάτας και Δυτικής Μάνης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στην Πάρνωνας Α.Ε., όπου πλέον οι επικαιροποιημένες μελέτες θα περιλαμβάνουν και νέα έργα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση της σύμβασης είναι 321.352,09 ευρώ και οι  πόροι προέρχονται από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης».

Αναπλάσεις
Οι Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων Καλαμάτας και Δυτικής Μάνης έχουν δηλώσει πως δε διαθέτουν επάρκεια προσωπικού και, κατά συνέπεια, αδυναμία εκπόνησης οίκοθεν των απαιτούμενων μελετών για την ωρίμανση του έργου ανάπλασης του παραλιακού μετώπου.

Η μελέτη αφορά στην αποκατάσταση και ανάπλαση αστικών περιοχών του Δήμου Καλαμάτας, καθώς και της παράκτιας ζώνης ανατολικά της Καλαμάτας και έως τη Σάντοβα του Δήμου Δυτικής Μάνης.

Η ανατολική παράκτια ζώνη έως τις Κιτριές αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα διάβρωσης από τη δράση των κυμάτων, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες.

Τη δεκαετία του 2000, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων από τη διάβρωση και την αποκατάσταση των παραλιακών περιοχών, εκπονήθηκε μελέτη για έργα παράκτιας προστασίας και ανάπλασης, η οποία περιλάμβανε, αφενός, τη μελέτη των παράκτιων έργων για την προστασία από τη διάβρωση και, αφετέρου, τις μελέτες αποκατάστασης και ανάπλασης.

Όμως, λόγω έλλειψης χρηματοδοτήσεων δημοπρατήθηκαν κατά προτεραιότητα και κατασκευάστηκαν τα παράκτια λιμενικά έργα για την προστασία από την κυματική δράση και τη διάβρωση των ακτών. Τα έργα ανάπλασης και αποκατάστασης που περιλαμβάνονταν στην αρχιτεκτονική και την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη έως σήμερα δεν έχουν κατασκευαστεί.

Η εγκεκριμένη αρχιτεκτονική μελέτη αφορούσε στην κατασκευή έργων ανάπλασης και αποκατάστασης των υφιστάμενων πεζοδρομίων, την κατασκευή νέων πεζοδρομίων, τη διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων, την τοποθέτηση κάδων μικροαπορριμμάτων, καθισμάτων (παγκάκια), κρήνες και ηλιακά ρολόγια κ.λπ., καθώς και τη βελτίωση και αποκατάσταση οδοστρώματος κατά μήκος της κύριας παραλιακής οδού από τη Μικρά Μαντίνεια (ανατολικά της Καλαμάτας) έως τις Κιτριές.

Η εγκεκριμένη ηλεκτρομηχανολογική μελέτη αφορούσε στην κατασκευή του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για το φωτισμό των κοινόχρηστων χώρων και των πεζοδρόμων με την τοποθέτηση στύλων οδοφωτισμού στα τμήματα που αποκαθίστανται ή κατασκευάζονται νέα πεζοδρόμια και την τοποθέτηση ντουζιέρων στις παραλίες για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας των παραλιών.

Στο πλαίσιο των μελετών αυτών εκπονήθηκε και τοπογραφική – βυθομετρική αποτύπωση, η οποία αφορούσε στην τοπογραφική και βυθομετρική αποτύπωση όλων των υπό μελέτη τμημάτων της παράκτιας ζώνης.

Επιπλέον παρεμβάσεις ανάπλασης
Σήμερα, για την κατασκευή των έργων ανάπλασης, απαιτείται η επικαιροποίηση των υφιστάμενων μελετών. Επιπλέον, για την αναβάθμιση των περιοχών περί την παραλιακή ζώνη, είναι αναγκαίο να κατασκευαστούν έργα ανάπλασης και αποκατάστασης πεζοδρομίων, κοινόχρηστων χώρων και τμημάτων του κύριου οδικού δικτύου, αλλά και κάθετων οδών πρόσβασης που δεν περιλαμβάνονται στις υφιστάμενες μελέτες που έχουν εκπονηθεί.

Ειδικότερα:

-Κοινόχρηστοι χώροι στο Δήμο Καλαμάτας σε έκταση περίπου 4 στρεμμάτων, όπου απαιτούνται πλακοστρώσεις, πεζοδρομήσεις, διαμόρφωση ευκολιών πρόσβασης ΑμεΑ, τοποθέτηση εξοπλισμού συλλογής μικροαπορριμμάτων και ηλεκτροφωτισμού

-Ανάπλαση / αποκατάσταση / ανακατασκευή υφιστάμενου πεζοδρομίου στην περιοχή Σάντοβας (δάπεδα, ηλεκτροφωτισμός – παρτέρια κ.λπ.), σε μήκος περίπου 350 μέτρων

-Βελτίωση εισόδου Κιτριών (από διασταύρωση προς Καλλιανέικα έως αρχή ανάπλασης πλατείας Κιτριών) σε μήκος περίπου 380 μέτρων με την αποκατάσταση της οδοστρωσίας και την κατασκευή αντιολισθηρής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας.

-Βελτίωση πρόσβασης (κατασκευή πλακόστρωτου) παραλίας Ακρογιαλίου σε μήκος 100 μέτρων περίπου (τμήμα οδού προς τη Μεγάλη Μαντίνεια).

-Ανάπλαση πλατείας Δημοτικού Σχολείου Παλιόχωρας, εκτάσεως περίπου 100 τ.μ.

-Ανάπλαση πλατείας στην εκκλησία Παλιόχωρας, εκτάσεως περίπου 50 τ.μ. και βελτίωση προσβάσεων προς την παραλία, δυτικά από την πλατεία.

-Διαμόρφωση/αποκατάσταση προσβάσεων στο μέτωπο της ανάπλασης με πλακόστρωση ή ασφαλτόστρωση κ.λπ. σε διάφορες θέσεις.

-Αποκατάσταση / κατασκευή νέων στάσεων λεωφορείου, ώστε να είναι συμβατές με τις παρεμβάσεις της μελέτης, κατασκευή έργων υποδοχής / τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων με λιθόκτιστες κατασκευές και αποκατάσταση οδοστρώματος σε διάφορα τμήματα του κύριου οδικού άξονα από τη Μικρά Μαντίνεια έως τη Σάντοβα.

Απαιτούμενες μελέτες
Οι απαιτούμενες μελέτες για την ωρίμανση του έργου είναι οι κάτωθι:

•Τοπογραφική μελέτη

Περιλαμβάνει τις απαραίτητες εργασίες για την ενημέρωση των υφιστάμενων τοπογραφικών και  βυθομετρικών διαγραμμάτων κατά μήκος της παραλιακής οδού, των κάθετων οδικών αρτηριών και του περιβάλλοντος χώρου που αφορά στην ανάπλαση των αστικών τμημάτων της Καλαμάτας και του παραλιακού μετώπου.

•Αρχιτεκτονική Μελέτη

Αφορά στην επικαιροποίηση και σύνταξη της μελέτης εφαρμογής λαμβάνοντας υπόψη την εγκεκριμένη οριστική μελέτη και την εκπόνηση επιπλέον μελέτης στο Δήμο Καλαμάτας και στο Δήμο Δυτικής Μάνης για την αποκατάσταση της παραλιακής οδού, των πεζοδρομίων κ.λπ. διαμορφώσεων και επιπλέον θα συμπεριληφθεί η κατασκευή / ανακατασκευή στάσεων επιβατών για την εξυπηρέτηση λεωφορείων, καθώς και κατάλληλων προσβάσεων (π.χ. κλίμακες, κατασκευές για ΑμεΑ) από και προς την παραλία.

Επιπλέον, στη μελέτη θα ενταχθούν και τα τμήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω και δεν περιλαμβάνονται στην εγκεκριμένη μελέτη.

•Μελέτη αναβάθμισης παραλιακών μετώπων

Αφορά στη σύνταξη μελετών παράκτιων έργων για την αποκατάσταση του παραλιακού μετώπου σε τμήματα που έχουν διαπιστωθεί φθορές/ υποσκαφές, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση του θαλάσσιου οικοσυστήματος, μετά την έντονη δράση των κυματισμών σε δύο επιμέρους θέσεις. Οι μελέτες θα λαμβάνουν υπόψη τη μεταβολή των κυματικών συνθηκών των τελευταίων ετών, την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής, καθώς και τυχόν ανθρωπογενών παρεμβάσεων.

Τα απαιτούμενα παράκτια έργα θα προκύψουν μετά την εκπόνηση ακτομηχανικής μελέτης, προκειμένου να μην προκληθεί βλάβη στα παρακείμενα τμήματα της παραλίας από την κατασκευή των έργων.

•Μελέτη Ηλεκτρικών και Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Επικαιροποίηση και σύνταξη μελέτης, οι οποίες αφορούν στην εγκατάσταση ηλεκτρικού δικτύου οδοφωτισμού, καθώς και παρεμβάσεις στο δίκτυο παροχής ύδατος στην παραλία (ντουζιέρες κ.λπ.).

•Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ).

•Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την ανανέωση / τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων.

•Τα Τεύχη Δημοπράτησης θα συνταχθούν μετά την εκπόνηση της οριστικής μελέτης των έργων και την έκδοση της Α.Ε.Π.Ο. προκειμένου να δημοπρατηθεί η κατασκευή του έργου.

Της Βίκυς Βετουλάκη