«Οι περισσότεροι άνθρωποι φοβούνται το κακό όνομα, αλλά λίγοι φοβούνται τη συνείδησή τους»

«Οι περισσότεροι άνθρωποι φοβούνται το κακό όνομα, αλλά λίγοι φοβούνται τη συνείδησή τους»

Πλίνιος ο Πρεσβύτερος (23-79 μ.Χ., Ρωμαίος φυσιοδίφης)