Π.Ε. Μεσσηνίας: Ανακοίνωση προς δικαιούχους πρώτης αρωγής εξαιτίας των πυρκαγιών έτους 2021

Π.Ε. Μεσσηνίας: Ανακοίνωση προς δικαιούχους πρώτης  αρωγής εξαιτίας των πυρκαγιών έτους 2021

Αίτηση και φάκελο υποχρεούνται να υποβάλουν στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας οι δικαιούχοι της πρώτης αρωγής έναντι της επιχορήγησης για αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά του Αυγούστου του 2021, για την επιχορήγηση του Ν.4797/2021, το αργότερο έως και την 31η Ιανουαρίου 2022.

Συγκεκριμένα:

•Για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις (με πάγια στοιχεία, εξοπλισμό κ.ά.) οι αιτήσεις υποβάλλονται έντυπα ή ηλεκτρονικά:

-Στη ΔΑΟΚ ΠΕ Μεσσηνίας, 2ος όροφος Γραφείο 234, Ψαρών 15, Διοικητήριο, 24131 Καλαμάτα ή

-Συντονίστρια Κρατικής Αρωγής: 4ος όροφος Γραφείο 426, Ψαρών 15, Διοικητήριο, 24131 Καλαμάτα ή

-Ηλεκτρονικά στο email: kmarava@pe-messinias.gr ή

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 27213-61334, 2721361-426

•Για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις (φυτικά μέσα παραγωγής όπως δενδρώδεις καλλιέργειες κ.ά.) οι επιχειρήσεις που έλαβαν την πρώτη αρωγή οφείλουν να απευθυνθούν:

– στους  ανταποκριτές του ΟΕΓΑ (πρώην ΕΛΓΑ) των Δήμων Οιχαλίας και Πύλου-Νέστορος, σύμφωνα με την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση (Ν. 4871/2021 άρθρο 77 παρ.1)

-Συντονίστρια Κρατικής Αρωγής: 4ος Όροφος Γραφείο 426, Ψαρών 15, Διοικητήριο, 24131 Καλαμάτα ή

-Ηλεκτρονικά στο email: kmarava@pe-messinias.gr ή τηλέφωνα επικοινωνίας: 27213 61-426

•Για τις επιχειρήσεις οι αιτήσεις υποβάλλονται έντυπα ή ηλεκτρονικά:

-Στη γραμματεία της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, 5ος όροφος Γραφείο 508, Ψαρών 15, Διοικητήριο, 24131 Καλαμάτα ή

-Ηλεκτρονικά στο email: mmanoleas@pe-messinias.gr  ή kmarava@pe-messinias.gr

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 27213 61507,  27213 61426