Ξεκινούν εργασίες στον επικίνδυνο κόμβο «Λαδά»

Ξεκινούν εργασίες στον επικίνδυνο  κόμβο «Λαδά»

Για πάνω από τρεις μήνες θα ισχύσουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή που εκτελείται το έργο «Υλοποίηση υπολειπόμενων εργασιών για την ολοκλήρωση κατασκευής του έργου βελτίωσης της 38ης επ. οδού Σουληνάρι -Κρεμμύδια – Κορυφάσιο έως την 9η ε.ο. όρια Ν. Ηλείας – Καλό Νερό – Κυπαρισσία – Πύλος – Μεθώνη».

Το έργο δημοπρατήθηκε πρόσφατα από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και πρόκειται να επανακατασκευαστεί ο υφιστάμενος ισόπεδος κόμβος στη θέση «Λαδά» περί το 208ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού. Η κατασκευή του θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου από τον υφιστάμενο κόμβο που κρίνεται μειωμένης οδικής ασφάλειας και πρόκειται να επανακατασκευαστεί με ισοδύναμο πεντασκελή κυκλικό κόμβο, σε πέντε διακριτές φάσεις, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών εκτελείται κατά τις δύο πρώτες.

Ο συγκεκριμένος κόμβος είχε χαρακτηρισθεί επικίνδυνος, καθώς είχαν σημειωθεί πολλά σοβαρά τροχαία ατυχήματα. Μάλιστα, τους προηγούμενους μήνες κάτοικοι της περιοχής είχαν πραγματοποιήσει διαμαρτυρία με συμβολικό αποκλεισμό του δρόμου, ζητώντας από Περιφέρεια και Δήμο να λάβουν μέτρα.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
Έτσι, από τη Δευτέρα ξεκινά το έργο και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οι οποίες θα διαρκέσουν συνολικά για 93 ημέρες είναι οι εξής:

ΦΑΣΗ Α: Η πρώτη φάση κατασκευής του έργου θα διαρκέσει έως 55 ημέρες, με έναρξη τη Δευτέρα 31 Ιανουαρίου.

-Η κυκλοφορία για την κύρια κίνηση Κυπαρισσία – Πύλος εξασφαλίζεται με στένωση και τοπικές εκτροπές στο εύρος της υφιστάμενης εθνικής οδού. Τα έργα εκτείνονται σε μήκος περίπου 450 μ. στη θέση του υφιστάμενου κόμβου. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση πλάτους 3 μ.

-Για την εξυπηρέτηση της κίνησης από και προς Χώρα και Κορυφάσιο η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται στην παλαιά υφιστάμενη οδό, πλάτους 5,50 μ., που καταργήθηκε με την κατασκευή του υφιστάμενου κόμβου.

-Η κυκλοφορία των οχημάτων προς Πετροχώρι και Ρωμανό θα διεξάγεται με εναλλαγή των δύο κατευθύνσεων από την ημιδιατομή των υφιστάμενων οδών σε μήκος περίπου 50 μ.

ΦΑΣΗ Β: Η χρονική διάρκεια της φάσης αυτής είναι 25 ημέρες με έναρξη το τέλος των έργων που προβλέπονται στην πρώτη φάση.

-Η κυκλοφορία για την κύρια κίνηση Κυπαρισσία – Πύλος εξασφαλίζεται με στένωση και τοπικές εκτροπές στα τμήματα της υφιστάμενης εθνικής οδού που κατασκευάστηκαν στην πρώτη φάση. Τα έργα εκτείνονται σε μήκος περίπου 450 μ. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση πλάτους 3 μ. με εξαίρεση τμήμα μήκους 50 μ. πλησίον του κυκλικού κόμβου, όπου η κυκλοφορία θα διεξάγεται με εναλλαγή των κατευθύνσεων.

-Η εναλλαγή των κατευθύνσεων θα διαρκέσει έως 5 ημέρες από την έναρξη εργασιών της Φάσης Β, ενώ στη συνέχεια η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση σε όλο το μήκος των έργων.

-Η κυκλοφορία των οχημάτων από και προς Χώρα και Κορυφάσιο, ομοίως με την Α΄ Φάση θα εξυπηρετείται από την παλαιά υφιστάμενη οδό πλάτους 5,50 μ.

-Για την εξασφάλιση της κίνησης προς Ρωμανό η κυκλοφορία θα διεξάγεται με εναλλαγή των δύο κατευθύνσεων στο τμήμα της οδού που κατασκευάστηκε από τη Φάση Α.

-Η κίνηση προς Πετροχώρι και στη φάση αυτή εξασφαλίζεται ομοίως με τη Φάση Α’, με εναλλαγή των δύο κατευθύνσεων από την ημιδιατομή της υφιστάμενης οδού σε μήκος περίπου 50 μ.

Τελευταίες φάσεις
ΦΑΣΗ Γ: Η χρονική διάρκεια της φάσης αυτής είναι 10 ημέρες με έναρξη το τέλος των έργων που προβλέπονται στη Φάση Β.

-Η κυκλοφορία των οχημάτων για την κύρια κίνηση Κυπαρισσία – Πύλος εξασφαλίζεται με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση σε όλο το μήκος των έργων. Τα έργα εκτείνονται σε μήκος περίπου 450 μ.

-Η κίνηση των οχημάτων από και προς Ρωμανό και Χώρα / Κορυφάσιο εξασφαλίζεται με δίιχνη διατομή, καθώς η κατασκευή των έργων για τις κινήσεις αυτές θα έχει ολοκληρωθεί από τις φάσεις Α’ και Β΄.

-Η κυκλοφορία των οχημάτων προς Πετροχώρι θα διεξάγεται με εναλλαγή των δύο κατευθύνσεων στο τμήμα της οδού μήκους περίπου 50 μ. που κατασκευάστηκε από τη Φάση Β.

ΦΑΣΗ Δ: Η χρονική διάρκεια της φάσης αυτής είναι 2 ημέρες με έναρξη το τέλος των έργων που προβλέπονται στη Φάση Γ’ .

-Η κυκλοφορία των οχημάτων προς όλες τις κατευθύνσεις θα διεξάγεται με μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση. Εξαίρεση, τμήματα μήκους 50 μ. επί της εθνικής οδού στην αρχή και στο τέλος των έργων που θα γίνουν εργασίες ασφαλτόστρωσης για τη συναρμογή με την υφιστάμενη οδό. Στα τμήματα αυτά η κυκλοφορία θα διεξάγεται από μία λωρίδα κυκλοφορίας με εναλλαγή των δύο κατευθύνσεων.

ΦΑΣΗ Ε: Η χρονική διάρκεια της φάσης αυτής είναι μία ημέρα και ολοκληρώνονται οι εργασίες του κόμβου.

-Η κυκλοφορία των οχημάτων προς όλες τις κατευθύνσεις θα διεξάγεται με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση. Εξαιρείται το τμήμα μήκους 50 μ. επί της εθνικής οδού προ του κυκλικού κόμβου, στην κατεύθυνση προς Κυπαρισσία, όπου η κυκλοφορία θα διεξάγεται από μία λωρίδα με εναλλαγή των δύο κατευθύνσεων.

Λόγω της πολυπλοκότητας του έργου που πηγάζει από την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεντασκελούς κόμβου ταυτόχρονα με την κατασκευή, απαιτείται συμμόρφωση των οδηγών στα όρια ταχύτητας και στη σήμανση των εκτελούμενων έργων σε όλες τις φάσεις κατασκευής.

Η ανάδοχος εταιρεία «Α.Π. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Α.Ε.» υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των έργων, ανά φάση, να τοποθετήσει και να συντηρεί την απαιτούμενη οδική σήμανση, καθώς και για τη λήψη όλων των μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Της Βίκυς Βετουλάκη