Νέο Δ.Σ. στην Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Μεσσηνίας

Νέο Δ.Σ. στην Ένωση  Αστυνομικών Υπαλλήλων Μεσσηνίας

Σε Σώμα συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Μεσσηνίας, μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα.

Έτσι, η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος

Αντιπρόεδρος: Αδαμόπουλος Ιωάννης

Γενικός γραμματέας: Γιούλης Γεώργιος

Ταμίας: Πανταζόπουλος Ευάγγελος

Οργανωτικός γραμματέας: Τσιούτσιας Βασίλειος

Μέλη: Μπαζιωτόπουλος Δημήτριος και Μπουγάς Σωτήριος.

Αντιπρόσωποι στην Π.Ο.Α.Σ.Υ: Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος, Αδαμόπουλος Ιωάννης, Γιούλης Γεώργιος, Μπαζιωτόπουλος Δημήτριος, Πανταζόπουλος Ευάγγελος και Μπουγάς Σωτήριος.

Εκπρόσωποι στο Συμβούλιο Μεταθέσεων στην Δ.Α. Μεσσηνίας: τακτικό μέλος Αδαμόπουλος Ιωάννης και αναπληρωματικό μέλος Μπαζιωτόπουλος Δημήτριος

Για την Ελεγκτική Επιτροπή: Μαρκόπουλος Σωτήριος, Καλέκας Ιωάννης και Γεωργόπουλος Παναγιώτης.

Β.Β.