Το ηλεκτρονικό διαζύγιο στον υπολογιστή σας σε 10 ημέρες

Το ηλεκτρονικό διαζύγιο  στον υπολογιστή σας σε 10 ημέρες

Για τα συναινετικά διαζύγια, όπως είναι στη μεγάλη πλειοψηφία όσα εκδίδονται στην Ελλάδα, και τη μεγάλη σημασία που έχει το «ηλεκτρονικό διαζύγιο», η εφαρμογή του οποίου ήδη ξεκίνησε, μίλησε χθες ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, Κώστας Μαργέλης.

Το «e- διαζύγιο», όπως είπε, είναι πλέον πραγματικότητα, υπογραμμίζοντας ότι κατά τη διαδικασία έκδοσης του ηλεκτρονικού διαζυγίου είναι υποχρεωτική η παράσταση δύο δικηγόρων, ένας για κάθε διάδικο.

Ο κ. Μαργέλης τόνισε ότι, σύμφωνα και με τη Στατιστική Υπηρεσία, τα συναινετικά αποτελούν την πλειονότητά των διαζυγίων. Στην Ελλάδα σε διαζύγιο οδηγούνται οι 38 στους 100 γάμους, ενώ από τα διαζύγια που εκδίδονται ετησίως υπολογίζεται ότι ποσοστό 70% έως 75% είναι συναινετικά και, κατά συνέπεια, θα μπορούν πλέον να εκδίδονται και ηλεκτρονικά.

«Η παλαιότερη διαδικασία έκδοσης συναινετικού διαζυγίου απαιτούσε την προσκόμιση μιας σειράς εγγράφων. Αυτά θα έπρεπε να προσκομισθούν προκειμένου ο γάμος να λυθεί με τη συνοπτική διαδικασία του συναινετικού διαζυγίου. Πιστοποιητικά από δημόσιες υπηρεσίες, επικυρωμένα σε πλείστες όσες περιπτώσεις, ακόμη και βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των αιτούντων το διαζύγιο, ήταν μερικά από τα γραφειοκρατικά βάρη. Ωστόσο, η ολοκληρωμένη διαδικασία που ισχύει από τις αρχές Ιανουαρίου, μετά και τη σχετική υπουργική απόφαση, οδηγεί σε μία νέα εποχή. Από το σπίτι μέσω του υπολογιστή εκκινείται η διαδικασία και σε 10 μέρες λαμβάνουν σε pdf το διαζύγιο. Σημειώνεται ότι τη διαδικασία εκκινεί ο δικηγόρος», κατέληξε ο κ. Μαργέλης.
Β.Β.