«Τρέχει» η προκήρυξη της ΕΛΑΣ για κατάταξη 800 ιδιωτών

«Τρέχει» η προκήρυξη της ΕΛΑΣ για κατάταξη 800 ιδιωτών

Διαγωνισμό για την κατάταξη 800 ιδιωτών (ανδρών – γυναικών) στην Ελληνική Αστυνομία και εισαγωγή τους στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των Πανελληνίων 2022 προκήρυξε η ΕΛΑΣ.

Ο αριθμός των ιδιωτών υποψηφίων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αστυφυλάκων καθορίζεται σε 730 και εκείνων που θα εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών σε 70.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, για κατάταξη στην Ελληνική Αστυνομία ως δόκιμοι υπαστυνόμοι ή δόκιμοι αστυφύλακες έχουν άνδρες και γυναίκες, Έλληνες πολίτες ή ομογενείς από τη Βόρειο Ήπειρο, την Κύπρο και την Τουρκία.

Οι ομογενείς που κατατάσσονται στην Ελληνική Αστυνομία αποκτούν αυτοδίκαια την ελληνική ιθαγένεια από την κατάταξή τους.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Κυριακή, 27 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 15.00.

Μερικά από τα προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι, είναι:

-Να μην υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2022, δηλαδή όσοι/ες γεννήθηκαν από 01-01-1997 και μεταγενέστερα

-Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) της χώρας

-Να έχουν ανάστημα, το οποίο είναι τουλάχιστον 1,70 μ. για τους άνδρες και τουλάχιστον 1,63 μ. για τις γυναίκες, αμφότεροι/ες χωρίς υποδήματα.

Πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν από τα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα και τις κατά τόπους Διευθύνσεις Αστυνομίας.