Επιστρεπτέα προκαταβολή: Τελικά η «μπίλια έκατσε» στις 96 άτοκες δόσεις, χωρίς «ψαλίδι»

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Τελικά η «μπίλια έκατσε» στις  96 άτοκες δόσεις, χωρίς «ψαλίδι»

Τι ξανά – αλλάζει στην επιστρεπτέα προκαταβολή

Εβδομάδες τώρα, και πολύ περισσότερο μετά και το ξέσπασμα του πολέμου, που επέφερε ανατιμήσεις και ακρίβεια, επιτέλους «κλείδωσε» ο αριθμός δόσεων που «παιζόταν»… Αυτό που δεν είχε αποφασιστεί ήταν ο αριθμός των δόσεων, με το βασικό σενάριο να κάνει λόγο για 70 δόσεις και το αισιόδοξο για 100… Τελικά, η «μπίλια έκατσε» στις 96 δόσεις, χωρίς «ψαλίδι» όπως «ευχόταν» ο επιχειρηματικός κόσμος, γεγονός που έτσι κι αλλιώς αποτελεί μια ευχάριστη είδηση για επιχειρηματίες, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους.

96 άτοκες δόσεις

Η πληρωμή της πρώτης από τις 96, τελικά, άτοκες δόσεις της επιστρεπτέας προκαταβολής, όπως είχε ήδη ανακοινωθεί, έχει μετατεθεί για τις 30 Ιουνίου 2022.

Παράταξη εφάπαξ καταβολής

Παρατείνεται η περίοδος χάριτος μέχρι 31 Μαΐου 2022, κατά την οποία η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει οποιοδήποτε τμήμα της ενίσχυσης, με την πρώτη δόση να καθίσταται πληρωτέα την 30ή Ιουνίου 2022.

Παράλληλα, παρατείνεται η προθεσμία για όσους επιθυμούν να αποπληρώσουν την επιστρεπτέα προκαταβολή εφάπαξ, κερδίζοντας και επιπλέον έκπτωση 15% επί του οφειλόμενου ποσού. Συγκεκριμένα, όσοι θέλουν να καταβάλουν το ποσό σε μία δόση θα πρέπει να το πράξουν μέχρι την 31η Μαΐου, αντί της 31ης Μαρτίου.

«Ανεπιστρεπτί» για πυρόπληκτες περιοχές 2021

Το επιστρεπτέο ποσό, βάσει υπουργικής απόφασης, δεν επιστρέφεται για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν αποδεδειγμένα από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας από την 1η Μαΐου έως και τις 2 Σεπτεμβρίου 2021, και φυσικά και σε πολλές κοινότητες της Μεσσηνίας (Βασιλίτσι, Βλαχόπουλο, Χρυσοκελλαριά και Κρεμμύδια Δήμου Πύλου-Νέστορος, Άνω και Κάτω Μέλπεια, Αγριλόβουνο, Διαβολίτσι, Καρνάσι, Παραπούγκι, Δασοχώρι και Δεσύλλα Δήμου Οιχαλίας).

Τι επιστρέφεται

Από εκεί και πέρα, από τις πυρόπληκτες περιοχές ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν από την 1η Ιανουαρίου 2019, δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και έχουν θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:

αα) Επιστροφή μόνο ποσοστού 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του 2020 της επιχείρησης ξεπερνάει το 70% σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων το 2020, αλλά και εφόσον τηρήθηκε η υποχρέωση διατήρησης επιπέδου απασχόλησης.

ββ) Επιστροφή μόνο ποσοστού 33,3% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του 2020 της επιχείρησης ανέρχεται τουλάχιστον σε 30% και ως 70% σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του 2019 και καταγράφει ζημίες προ φόρων το 2020, αλλά και εφόσον τηρήθηκε η υποχρέωση διατήρησης επιπέδου απασχόλησης

γγ) Επιστροφή μόνο ποσοστού 50% της ενίσχυσης, για τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στις υποπεριπτώσεις αα και ββ και εφόσον τηρήθηκε η υποχρέωση διατήρησης επιπέδου απασχόλησης.

β) Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 ή έχουν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019:

αα) Επιστροφή μόνο ποσοστού 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών του 2020 της επιχείρησης ξεπερνάει το 30% σε σχέση με τα έσοδα από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών του 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων το 2020 και εφόσον τηρήθηκε η υποχρέωση διατήρησης επιπέδου απασχόλησης.

ββ) Επιστροφή μόνο ποσοστού 33,3% της ενίσχυσης, για τις επιχειρήσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στην υποπερ. αα και εφόσον τηρήθηκε η υποχρέωση διατήρησης επιπέδου απασχόλησης.

Ειδικά οι εταιρείες ΚΤΕΛ Α.Ε. και ΚΤΕΛ δεν απαιτείται να πληρούν το κριτήριο της ζημίας προ φόρων.

Ειδικά για επιχειρήσεις που τηρούν διαφορετική χρήση από τη διαχειριστική χρήση που λήγει την 31η Δεκεμβρίου, για τις περιπτώσεις (α) και (β) ανωτέρω, για τον υπολογισμό των εσόδων και της ζημίας του φορολογικού έτους 2020 λαμβάνεται υπόψη η χρήση που λήγει από τις 01/07/2020 έως και τις 30/06/2021.

Για τον υπολογισμό των εσόδων του φορολογικού έτους 2019 λαμβάνεται υπόψη η χρήση, που λήγει από τις 01/07/2019 έως και τις 30/06/2020.

Ψηφίστηκε και ξεκινά το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027

Λιγότερη γραφειοκρατία, άμεση πληρωμή και ακατάσχετο για πράξεις έως 10.000 ευρώ

Ψηφίστηκε ο νέος νόμος για το Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2021-2027. Ο νόμος ρυθμίζει θέματα που αφορούν στη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύμφωνα με τις επιταγές του οικείου ενωσιακού κανονιστικού πλαισίου για τα επιμέρους Ταμεία.

Στις σημαντικότερες αλλαγές συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η μείωση των διοικητικών επαληθεύσεων, οι άμεσες πληρωμές (μέσω Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ), η πλήρης ψηφιοποίηση των διαδικασιών και το ακατάσχετο για πράξεις μικρότερες των 10.000 ευρώ.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με το νέο νόμο επιχειρείται ως πρωταρχικό μέλημα η αντιμετώπιση επιμέρους δυσλειτουργιών που εντοπίστηκαν κατά τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, με την αξιοποίηση των ευκαιριών που αναδεικνύονται με τους νέους Κανονισμούς της Ε.Ε. Βασικές επιδιώξεις του νόμου είναι η αποτελεσματική διάχυση των κοινοτικών πόρων, η ελαχιστοποίηση των καθυστερήσεων στις διαδικασίες παραγωγής έργων, η έγκαιρη ωρίμανση των έργων, η μείωση της γραφειοκρατίας, η αποτελεσματική αντιμετώπιση και εξυγίανση περιστατικών απάτης, αλλά και η εφαρμογή μιας συνεκτικής πολιτικής υποστήριξης ειδικών ομάδων δικαιούχων, δήμων ή μεγάλων δικαιούχων, σε συγκεκριμένους τομείς υλοποίησης δράσεων.

Οι διαφοροποιήσεις

Με το νέο νόμο πρέπει να σημειωθεί πως προκύπτουν σημαντικές διαφοροποιήσεις και βελτιώσεις σε σχέση με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για το ΕΣΠΑ 2014-2020 (ν. 4314/2014) όπως:

•ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΜΕΣΑ: Δεν απαιτείται ΥΑ / ΚΥΑ για τη σύστασή τους

• ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ: Δεν υπόκεινται σε αφαίρεση ή παρακράτηση λόγω οφειλών προς το δημόσιο και προς ασφαλιστικούς οργανισμούς ή κατάσχεση στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων και καταβάλλονται με προσκόμιση αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Για πράξεις μικρότερες των 10.000 ευρώ οι πληρωμές στους δικαιούχους καταβάλλονται χωρίς προσκόμιση των ως άνω αποδεικτικών.

• ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΔΕ: Οι Ειδικές Υπηρεσίες δύναται να ορίζονται, με απόφαση του Διατάκτη, διαχειριστές έργου / υπόλογοι για τις πληρωμές του ΠΔΕ:

α) Για πληρωμή ποσού προς δικαιούχο πληρωμής για παροχή αγαθών/υπηρεσιών ενεργειών τεχνικής βοήθειας και για πληρωμή δικαιούχων κρατικών ενισχύσεων (Άμεση Πληρωμή)

β) Για μεταφορά ποσού έργου του ΠΔΕ προς δικαιούχο για την εκτέλεση/υλοποίηση συγκεκριμένου έργου (Έμμεση Πληρωμή).

•ΝΕΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ: Η Διαχειριστική Αρχή θα πρέπει κατά την επιλογή πράξεων να επαληθεύει ότι ο δικαιούχος διαθέτει τους απαραίτητους χρηματοδοτικούς πόρους και μηχανισμούς για να καλύψει τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης για πράξεις που περιλαμβάνουν επενδύσεις σε υποδομές ή παραγωγικές επενδύσεις, ώστε να διασφαλίσει την οικονομική τους βιωσιμότητα.

•ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ: Όχι επί του συνόλου των δαπανών, αλλά ανάλογες με τους εκ των προτέρων εντοπισθέντες κινδύνους.

• ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΟΠΙΩΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ.

• ΘΕΣΠΙΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΠA με αποστολή το συντονισμό των Ταμείων και των συνεργειών και της συμπληρωματικότητάς τους.

• ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ για τη διαχείριση του Προγράμματος «Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων». Δέσμευση ποσού για τη χρηματοδότηση δράσεων υποστήριξης (capacity building).

• ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ: Συγχώνευση υπηρεσιών, δημιουργία νέων υπηρεσιών με στόχο την ενδυνάμωση του συντονισμού (ενισχυμένη υποστήριξη των Περιφερειών, των Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων, ενισχυμένη υποστήριξη των δικαιούχων).

• ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΣΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, που υλοποιούν συγχρηματοδοτούμενα έργα, με περιορισμό σε μία δομή ανά υπουργείο.

• ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, για την οποία δεν απαιτείται έγκριση από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος, έμφαση στον προγραμματισμό των προσκλήσεων και στην έγκαιρη δημοσίευση αυτού.

• ΠΛΗΡΩΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ. Διαλειτουργικά πληροφοριακά συστήματα: Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα «ΟΠΣ», Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσίων Επενδύσεων «ΟΠΣ-ΠΔΕ» ή «e-pde», Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων «ΟΠΣΚΕ», Πληροφοριακό Σύστημα Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας «ΠΣΣΚΕΗΣ».