Επιστρεπτέα προκαταβολή: Δεύτερη ευκαιρία για 20.000 επιχειρήσεις

Επιστρεπτέα προκαταβολή: Δεύτερη ευκαιρία για 20.000 επιχειρήσεις

Σωσίβιο για τουλάχιστον τις μισές από τις περίπου 20.000 επιχειρήσεις, οι οποίες έλαβαν ειδοποιητήριο για την επιστροφή των κεφαλαίων που πήραν στο πλαίσιο των επτά κύκλων επιστρεπτέας προκαταβολής, δίνει κοινή υπουργική απόφαση Σταϊκούρα, Σκυλακάκη, Βεσυρόπουλου, Γεωργιάδη και Τσακίρη.

Η απόφαση αλλάζει προς το ευνοϊκότερο τα κριτήρια διατήρησης των θέσεων απασχόλησης, τα οποία αν δεν τηρούνταν, σήμαινε την απαίτηση επιστροφής του συνόλου των κεφαλαίων που ελήφθησαν.

Έπειτα από διασταύρωση στοιχείων, η ΑΑΔΕ έστειλε στις αρχές Νοεμβρίου επιστολές σε περίπου 20.000 επιχειρήσεις, ζητώντας τους επιστροφή κεφαλαίων και μάλιστα με τόκο, με το συνολικό απαιτούμενο ποσό να υπολογίζεται σε περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ. Σε πολλές περιπτώσεις, όπως αναγνώριζαν αρμόδιες πηγές του υπουργείου Οικονομικών, το αποτέλεσμα ήταν οριακό, με προσλήψεις οι οποίες έγιναν (σχήμα λόγου) Δευτέρα αντί για την προηγούμενη Παρασκευή και μονάδες εργασίας 4,9 αντί για 5.

Σε αυτό το μέτωπο παρεμβαίνει η κοινή υπουργική απόφαση. Ορίζει για τον πρώτο κύκλο ότι «εάν το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι μικρότερο κατά μία μονάδα και άνω από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 31η Μαρτίου 2020, θεωρείται ότι δεν τηρήθηκε η ανωτέρω υποχρέωση διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων, ενώ εάν το αποτέλεσμα που προκύπτει είναι μικρότερο κατά λιγότερο από μία μονάδα από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσε η επιχείρηση κατά την 31η Μαρτίου 2020, θεωρείται ότι τηρήθηκε η ανωτέρω υποχρέωση διατήρησης του αριθμού των εργαζομένων».

Αντίστοιχες προσαρμογές γίνονται και για τους επτά κύκλους επιστρεπτέας προκαταβολής, με την ανάλογη προσαρμογή των χρονικών σημείων που κρίνονται οι όροι διατήρησης του αριθμού εργαζομένων.

Πληρωμές και διαγραφές

Στην απόφαση προβλέπεται και παράταση της προθεσμίας επιστροφής των αρχεωστήτως καταβληθέντων ποσών, για όσους ακόμα και μετά την ευνοϊκή προσαρμογή των όρων διατήρησης των θέσεων εργασίας, δεν περνούν τις «εξετάσεις» για άλλες παραβάσεις και θα πρέπει τελικά να επιστρέψουν τα κεφάλαια που έλαβαν. Ορίζεται ότι για τα ποσά που βεβαιώθηκαν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα μέχρι και 2 Νοεμβρίου 2022, η προθεσμία καταβολής παρατείνεται ως την 31η Ιανουαρίου 2023.

Σε περίπτωση βεβαίωσης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης διατήρησης εργαζομένων, διενεργείται εκ νέου υπολογισμός.

Εφόσον έχουν υποβληθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι και 23 Σεπτεμβρίου 2022 και μετά τον επανυπολογισμό της υποχρέωσης διατήρησης εργαζομένων, προκύπτει ότι τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις της επιχείρησης, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό που βεβαιώθηκε, διαγράφεται με την έκδοση Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης (ΑΦΕΚ) από τη ΓΔΟΥ του υπουργείου Οικονομικών και ταυτόχρονα εκδίδεται νέος νόμιμος τίτλος είσπραξης για την επιστροφή του επιστρεπτέου μέρους της ενίσχυσης.

Ποσά που τυχόν καταβλήθηκαν βάσει του αρχικού τίτλου είσπραξης πιστώνονται στην οφειλή που προκύπτει από το νέο τίτλο είσπραξης.

Εφόσον μετά τον επανυπολογισμό της υποχρέωσης διατήρησης εργαζομένων και την παρέλευση της προθεσμίας της 30ής Δεκεμβρίου 2022 για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, προκύπτει ότι τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις της επιχείρησης, το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό που βεβαιώθηκε διαγράφεται με την έκδοση Ατομικού Φύλλου Έκπτωσης (ΑΦΕΚ) από τη ΓΔΟΥ του υπουργείου Οικονομικών και ταυτόχρονα εκδίδεται νέος νόμιμος τίτλος είσπραξης για την επιστροφή του επιστρεπτέου μέρους της ενίσχυσης.

Η δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού ισχύει μόνο εφόσον τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έχουν υποβληθεί το αργότερο μέχρι και την 23η Σεπτεμβρίου 2022. Ποσά που τυχόν καταβλήθηκαν βάσει του αρχικού τίτλου είσπραξης πιστώνονται στην οφειλή που προκύπτει από το νέο τίτλο είσπραξης.

Εφόσον μετά τον επανυπολογισμό της υποχρέωσης διατήρησης εργαζομένων και την παρέλευση της προθεσμίας της 30ής Δεκεμβρίου 2022 για την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, προκύπτει ότι δεν τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις της επιχείρησης, η παράταση θεωρείται ως μη χορηγηθείσα και εφαρμόζεται το άρθρο 6 του ν. 4978/2022 (Κ.Ε.Δ.Ε.) επί του ποσού που βεβαιώθηκε μέχρι και 2 Νοεμβρίου 2022, από 1 Δεκεμβρίου 2022.