Κοινότητα Κυπαρισσίας: Άμεση σύγκληση έκτακτου Δ.Σ. Τριφυλίας για οικισμούς

Κοινότητα Κυπαρισσίας: Άμεση σύγκληση έκτακτου Δ.Σ. Τριφυλίας για οικισμούς

Την άμεση σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας σχετικά με την απογραφή οικισμών αποφάσισε και ζητά το Συμβούλιο Κοινότητας Κυπαρισσίας μετά τη χθεσινή έκτακτη συνεδρίασή του.

Στην εισήγηση της προέδρου του Συμβουλίου, Σόνιας Τουρκολιάς, αναφέρεται: «Όπως γνωρίζουμε, με την από 22/2/2022 εισήγηση του κ. αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, Αντωνίου Βλάχου, εισήχθη προς ψήφιση ως θέμα, εκτός ημερησίας διάταξης, στο Δημοτικό Συμβούλιο Κυπαρισσίας που συνεδρίαζε την 25η/2/2022 “η απογραφή υφιστάμενων και τυχόν νέων οικισμών στο Δήμο Τριφυλίας”.

Επί της εισηγήσεως αυτής, όπως εισήχθη στο Δημοτικό Συμβούλιο, εξεδόθη η με αρ. 23/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, με θέμα “Απογραφή υφιστάμενων και τυχόν νέων οικισμών στο Δήμο Τριφυλίας” με την οποία αποφασίστηκε εσφαλμένα και πεπλανημένα η ένταξη του αυτοτελούς οικισμού Μαύρη Λίμνα στην Κοινότητα Βρυσών.

Εναντίον της απόφασης αυτής, όπως γνωρίζουμε, ασκήσαμε προσφυγή μας στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Παράλληλα και ανεξάρτητα από την απόφαση επί της προσφυγής μας, πιστεύω ότι έχουμε υποχρέωση να ζητήσουμε από το Δημοτικό Συμβούλιο την επανασυζήτηση του θέματος και την ορθή επανάληψη της απόφασης, προκειμένου να διορθωθεί η εσφαλμένη ένταξη του οικισμού αυτού στην Κοινότητα Βρυσών και επίσης να συζητήσουμε τη διεύρυνση και άλλων οικισμών της Κοινότητας Κυπαρισσίας, που πράγματι έχουν διευρυνθεί λόγω ανοικοδόμησης της τελευταίας 20ετίας, αλλά έχουν παραμείνει στις υπηρεσίες όπως ήταν πριν από 20 ή 30 χρόνια.

Άλλωστε, όπως όλοι γνωρίζουμε, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, ο οποίος καταρτίστηκε δυνάμει της με αρ. 254/2011 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, ορίζεται ότι “…ο πρόεδρος φροντίζει η πρόσκληση να σταλεί, εκτός από τους δημοτικούς συμβούλους, υποχρεωτικά στο δήμαρχο και στον κατά περίπτωση πρόεδρο της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν στην αντίστοιχη κοινότητα.

Σε περίπτωση μη πρόσκλησής του, οι σχετικές αποφάσεις πάσχουν από ακυρότητα…”.

Στο άρθρο 7 παρ. 7 ορίζεται, επίσης, ότι “…για τη λήψη απόφασης που αφορά Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα, στον αριθμό των ψήφων που απαιτούνται για τη λήψη της απόφασης αυτής, προσμετράται και η ψήφος του προέδρου της Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας ή του εκπροσώπου Τοπικής Κοινότητας…”.

Εν προκειμένω, το Τοπικό Συμβούλιο Κυπαρισσίας, και εγώ ως πρόεδρος: α) ουδέποτε κλήθηκα να παραστώ στη συνεδρίαση της 25ης Φεβρουαρίου 2022 που συζητήθηκε ως εκτός ημερησίας διάταξης το εν λόγω θέμα, που αφορά στην κοινότητά μας, καθώς ο οικισμός της Μαύρης Λίμνας ανέκαθεν ανήκε και ανήκει, γεωγραφικά και διοικητικά, στην Τοπική Κοινότητα Κυπαρισσίας. Επιπροσθέτως: β) ουδέποτε ενημερώθηκα για την εισήγηση – πρόταση του προέδρου της Κοινότητας Βρυσών, που πρότεινε, ως αναφέρεται στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την ένταξη του οικισμού Μαύρη Λίμνα στην Κοινότητα Βρυσών, και γ) ουδέποτε ζητήθηκε η γνώμη μου και η γνώμη του συμβουλίου μας για την παραποίηση του οικισμού αυτού.

Συνεπώς, εξ αυτού και μόνο του λόγου, η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να ακυρωθεί. Για αυτό εισηγούμαι και προτείνω να λάβουμε απόφαση που να ζητάμε από όλους τους δημοτικούς συμβούλους:

1) άμεσα την ορθή επανάληψη της απόφασης με αρ. 23/2022 του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, ώστε να παραμείνει η Μαύρη Λίμνα ως αυτοτελής οικισμός, ανήκων στα γεωγραφικά και διοικητικά όρια της Κοινότητας Κυπαρισσίας

2) να αποφασιστεί η διεύρυνση των οικισμών που έχουν διευρυνθεί τα τελευταία 20 με 30 χρόνια όπως εμείς θα προτείνουμε

3) να γνωστοποιήσουμε σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους την προσφυγή που ασκήσαμε στην παραπάνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την οποία θεωρούμε ότι είναι πεπλανημένη και εσφαλμένη και

4) να αιτηθούμε προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους όλων των παρατάξεων την άμεση σύγκληση έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου για τα παραπάνω θέματα».

Όλα τα μέλη του Συμβουλίου Κοινότητας Κυπαρισσίας συμφώνησαν με την εισήγηση της προέδρου, τονίζοντας ότι για πολλοστή φορά αγνοείται το Τοπικό Συμβούλιο και λαμβάνονται αποφάσεις ερήμην του. Επίσης, πως δε νοείται να γίνεται δεκτή πρόταση προέδρου άλλης Κοινότητας για ζήτημα που αφορά στην Κοινότητα Κυπαρισσίας και κάθε άλλη Κοινότητα.

Παράλληλα, τονίστηκε ότι αποφάσεις που αφορούν στην Κοινότητα Κυπαρισσίας και λαμβάνονται στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι παράνομες και ακυρωτέες από τη στιγμή που στη συνεδρίαση δεν προσκαλείται με δικαίωμα λόγου και ψήφους η πρόεδρος της Κοινότητας Κυπαρισσίας, αλλά και κάθε άλλης Κοινότητας για θέμα που την αφορά.

Του Ηλία Γιαννόπουλου